Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 021q00
(Skriv inn koden over.)

 

Mange mobbeofre får alvorlige ettervirkninger.

Hele 33 prosent av norske skoleelever som har blitt mobbet hadde høy forekomst av posttraumatiske stresslidelser (PTSD). Dette kommer frem i en kartlegging av mobbing blant 963 skoleelever i åttende og niende klasse.

–«Dette er bemerkelsesverdig, men likevel ikke overraskende. Mobbing er definert som langvarig vold, fysisk eller psykologisk, utført av et individ eller en gruppe og rettet mot en person som ikke er i stand til å forsvare seg i den aktuelle situasjonen.  Slike opplevelser vet vi kan sette spor hos offeret», forteller atferdsforsker Thormod Idsøe ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Thormod Idsøe og Ella Maria Cosmovici Idsøe , har studert sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing og forekomsten av PTSD-symptomer blant norske skoleelever.  Undersøkelsen er gjort sammen med kollegaer ved Senter for atferdsforskning, UiS og psykolog Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen.

PTSD-symptomer er påtrengende minner om det vonde som har skjedd, aktiv unngåelse av personer, steder og tanker som man forbinder med det, og fysisk stress.

Det finnes ellers få nasjonale eller internasjonale undersøkelser på dette feltet blandt barn og unge i skolen. Traumer eller belastninger som påføres oss av andre mennesker, kan ofte gjøre mer vondt enn ulykker.  «Det kan være grunnen til at såpass mange av elevene rapporterer disse symptomene», sier Idsøe.

Symptomene kan gi store konsentrasjonsvansker, virke forstyrrende og hindre folk i å fungere normalt i hverdagen. Studien viser også at jenter er mer utsatt for å få PTSD-symptomer enn gutter.

Idsøe håper resultatene fra studien kan bidra til å øke folks bevissthet om at det er en del elever som kan trenge støtte og hjelp etter at mobbingen har stanset. «I en mobbesituasjon har ikke de voksne bare ansvar for å stanse mobbingen. De har også ansvar for å følge opp den eller de elevene som har blitt utsatt for mobbing»

Les mer på forskning.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
03.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)