Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0736n2
(Skriv inn koden over.)

 

Mangler kunnskap om effekt av legemidler brukt av gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Det er behov for mer forskning for å studere effekten av samtidig LAR-behandling og bruk av andre legemidler blant gravide.

Dette kommer frem i en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Addiction. Forskerne bak studien er Ingunn Olea Lund, Svetlana Skurtveit, Anders Engeland, Kari Furu, Edle Ravndal og Marte Handal.

I denne studien har forskerne undersøkt bruk av reseptbelagte legemidler blant gravide i LAR. De har brukt data fra Reseptregisteret koblet mot Medisinsk fødselsregister i perioden 2004-2010. Studien inkluderer 138 kvinner i LAR med til sammen 159 svangerskap.

Mange pasienter i LAR, deriblant gravide, sliter med psykiske og fysiske problemer og får gjerne reseptbelagte legemidler i tillegg til LAR-legemidler (metadon og buprenorfin). Men effekten av LAR-legemidler på gravide og fostre er ikke sikkert fastslått, og det finnes enda mindre kunnskap om effekten av samtidig bruk av andre legemidler. Konsekvensene av manglende kunnskap kan føre til at en del gravide i LAR ikke får legemidlene de trenger for psykiske og fysiske plager, mens andre gravide i LAR kanskje får legemidler som øker risiko for skade på fosteret.

Studien viste at de fleste gravide i LAR (80 %) også brukte andre legemidler i løpet av svangerskapet. De mest vanlig brukte legemidlene var medikamenter for behandling av infeksjoner (48 %) og legemidler som virker på nervesystemet (45 %). Selv om kvinner i LAR hyppig rapporterer om depressive symptomer, fikk kun fem prosent av kvinnene antidepressiva i løpet av graviditeten. Resultatene viste også høyere forekomst av misdannelser hos barn av mødre som fikk beroligende midler (benzodiazepiner, z-hypnotika) og/eller smertestillende legemidler under graviditeten sammenlignet med mødre som ikke fikk slike legemidler.

 

Les artikkelen >> Prescription drug use among pregnant women in
opioid Maintenance Treatment

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
19.12.2012

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)