Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 11frqt
(Skriv inn koden over.)

 

Ni suksesshistorier – Samhandling om psykisk helse.

Dette er tittelen på et hefte som er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Målet med heftet er å presentere gode modeller for samhandling – til inspirasjon for fagfolk og ledere som ønsker å bidra til at brukerne får et enda bedre tilbud.

Prosjektene som er valgt ut til publikasjonen har mottatt midler fra Helsedirektoratet gjennom en tilskuddsordningen for utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen feltet psykisk helse.

Heftet viser eksempler på prosjekter fra hele landet som har fått til god samhandling rundt brukere med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblemer. Innholdet i heftet er knyttet opp mot samhandlingsreformen og utfordringene tjenestene står overfor etter at reformen trådte i kraft i 2012.

I heftet får du informasjon om en rekke måter å legge til rette for samhandling på, utviklet og tilpasset av fagfolk i ulike regioner og kommuner. Du finner også fagstoff om relevant tematikk, formulert i korte artikler og faktarammer: om lokalbasert psykisk helsearbeid, involvering av pårørende, bruk av individuell plan, nettverksmøter, aktuelle forskrifter mm.

Heftet er delt inn i fire hovedkapitler;
1. Tidlig ute med tilpasset hjelp.
2. Tjenester som henger sammen.
3. Hjelp der folk bor.
4. Sammen om bedre tjenester.

En gruppe bestående av representanter fra prosjektene, brukerorganisasjoner og Helsedirektoratet har bistått NAPHA i utviklingen av heftet.

Last ned heftet >> Ni suksesshistorier – Samhandling om psykisk helse

Les mer >> napha.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)