Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6k8747
(Skriv inn koden over.)

 

Røykemønster blant innvandrere er avhengig av land og kjønn.

Blant innvandrere i Norge er det stor variasjon i hvem som røyker eller ikke. De faktorene som ser ut til å ha betydning er hvilket land man kommer fra, og om man er kvinne eller mann.

SIRUS-stipendiat Tord Finne Vedøy har undersøkt om det er sammenheng mellom innvandreres utdanningsnivå og om de røyker eller ikke. Deretter har han sammenlignet dette mønsteret med måten sigarettrøyking spredde seg på i Europa og Nord-Amerika på 1900-tallet. Studien hans er nå publisert i tidsskriftet Ethnicity & Health.

Studien baserer seg på to store spørreundersøkelser gjennomført i Oslo i perioden 2000-2002. Nesten 15 000 respondenter svarte på spørsmål om røyking, utdanning og relevante bakgrunnsvariabler.

Tidligere forskning har vist at sigarettrøyking i Europa spredde seg på en måte som lignet en epidemi. Epidemien begynte på starten av 1900-tallet ved at folk med høy utdanning begynte å røyke sigaretter. Denne utviklingen gikk gradvis over i perioden 1960-2000. Da gikk antallet sigarettrøykere nedover, særlig blant folk med høy utdanning.

Dette mønsteret viste seg å stemme overens med noen innvandrergrupper, blant annet mannlige innvandrere fra Tyrkia, Iran og Vietnam. I disse gruppene røykte de med høy utdanning i mindre grad enn de med lav utdanning. Blant tyrkiske og iranske kvinner var sannsynligheten for å finne røykere høyere blant de med høy utdanning enn de med lav utdanning. Dette er helt omvendt av normalen for sigarettrøyking blant vestlige kvinner i samme periode.

Resultatene viste også at blant mannlige innvandrere fra Tyrkia røykte 56 prosent i 2002. På samme tid røykte så godt som ingen kvinnelige innvandrere fra Sri Lanka. Den store variasjonen skyldes sannsynligvis sterke, vedvarende sosiale normer. 

I følge Vedøy er det vanskelig å si noe om årsaken til hvem som røyker eller ikke, og hvordan utviklingen vil være. Det som er sikkert er at antall røykere varierer mye avhengig av hvilket land man kommer fra, og om man er kvinne eller mann.

Les artikkelen >>The role of education for current, former and never-smoking among non-western immigrants in Norway. Does the pattern fit the model of the cigarette epidemic?

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.10.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)