Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a75igc
(Skriv inn koden over.)

 

Nordmenn bruker lite rusmidler sammenlignet med resten av Europa.

Vi stumper røyken og drikker mindre enn de fleste andre i Europa. Dette viser en ny europeisk rapport fra OECD, som har sammenlignet helsetilstanden mellom europeiske land.

Rapporten presenterer sentrale data knyttet til helse og helsesystemer i 35 europeiske land. Datamaterialet er i hovedsak nasjonale statistikker som inkluderer tall frem til 2010.

Health at a glance. Europe 2012 presenterer trender over tid og variasjoner mellom europeiske land under fem hovedtema; helsestatus i populasjonen, hemmende og fremmende faktorer for helse, helsetjenestetilbud, kvalitet på helsetjenestetilbud og helseøkonomi.

Resultatene viser at nordmenn kommer godt ut av undersøkelsen om man sammenligner med andre europeiske land. Til tross for at alkoholforbruket har økt i Norge de siste 30 årene, er konsumet fortsatt lavt i europeisk sammenheng. Ifølge OECDs tall drikker gjennomsnittsnordmannen 6,6 liter ren alkohol i året, mot et europeisk gjennomsnitt på 10,7 liter pr. innbygger. Bare Makedonia og Tyrkia har lavere alkoholforbruk blant de 35 undersøkte landene. OECD har også målt trender i forhold til røyking. Mellom 2000 og 2010 ble det 40 prosent færre dagligrøykere i Norge, en reduksjon som ingen andre land kan måle seg med.

OECD har også sammenlignet ungdoms bruk av røyk og alkohol. Norske og islandske 15-åringer røyker minst i Europa, mens alkoholkonsumet blant norsk ungdom er mer gjennomsnittlig. 26 prosent av 15-årige gutter og 28 prosent av jentene har vært fulle minst to ganger, mot et EU-snitt på henholdsvis 35 og 31 prosent.

Les mer >> Aftenposten.no

Les rapporten >> Health at a glance. Europe 2012

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)