Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: mijfid
(Skriv inn koden over.)

 

14. november lanseres et nytt senter som skal sikre bedre ROP-arbeid.

Et nytt nasjonalt senter, som lanseres 14.november, skal oppsummere, kvalitetssikre og formidle kunnskap og erfaring fra ROP-feltet. Det nye senteret har fått navnet Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse.

Målsettingen med tjenesten er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet ruslidelse og psykisk lidelse. Senteret skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis. Videre skal tjenesten formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende. Tjenesten skal også bidra til å redusere stigma om personer med ruslidelse og psykisk lidelse.

Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) ble formelt etablert 1. juli 2012 og er en tjeneste sammensatt av ansatte fra tidligere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (RKDD) og ROP- virksomheten ved Kompetansesenter Rus- Region Øst (KoRus-Øst). Ved oppstart har tjenesten 15 ansatte, og Anne Landheim er forskningsleder og fungerende daglig leder.

Kompetansetjenesten skal:
1) Sørge for kunnskaps- og kompetansespredning,
2) Bidra til kompetanseutvikling,
3) Delta i forskning og etablere et nasjonalt forskernettverk,
4) Bidra i relevant opplæring og undervisning,
5) Etablere og drifte faglige nettverk
6) Ha oversikt over behandlings- og oppfølgingstjenester og formidle behandlingsresultater.

Arbeidet skal hovedsakelig ta utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Tjenestens hovedoppgave blir å stimulere og bidra til implementering av den nasjonale retningslinjen.

Les mer >> dobbeltdiagnose.no

Se program og invitasjon >> Lanseringsdag 14.november

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)