Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o3t704
(Skriv inn koden over.)

 

Nytt verktøy for kartlegging av rusmiddelproblematikk i kommunene.

I løpet av 2013 vil alle kommuner i landet få tilbud om å delta i en kartlegging med kartleggingsverktøyet BrukerPlan.

BrukerPlan gir en oversikt over og beskrivelse av rusmiddelmisbrukere, funksjonsnivå og hvilke tjenester de mottar. Dette gir kommunene mulighet til å tilpasse tjenestene og prioritere enkelte brukere som de ønsker å arbeide spesielt med. Data fra BrukerPlan kan brukes til planarbeid og dimensjonering av rustjenester i en kommune, og utvikle et mer tilpasset tilbud til brukerne.

Det er utgitt en rapport etter kartlegging av 49 norske kommuner, hvor utvalget i stor grad er representativt for Norges befolkning. I tillegg til at alder, kjønn og omsorg for barn er blitt kartlagt, er funksjonsnivå på åtte ulike områder kartlagt og vurdert på en tredelt skala. Blant de åtte funksjonsområdene er det særlig to områder som synes å være utfordrende,- bolig og arbeid/aktivitet. En annen ting som er dokumentert, er at 48 % av brukere med alvorlig og sammensatt problematikk ikke har noen form for oppfølgingsplan, individuell plan eller ansvarsgruppe.

Et av hovedfunnene i rapporten er at alvorlig rusproblematikk ikke er et storbyproblem, men at det tvert imot er i de mindre kommunene det er kartlagt flest personer med rusmiddelproblemer. Det er eksempelvis de mellomstore kommunene som har høyest andel unge misbrukere. Videre beskriver rapporten at 8,5 % av brukerne har omsorg for barn, og 18 % har samvær med barn. Et positivt funn er at det går bedre med brukere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) enn antatt. 58% av disse misbruker ikke rusmidler av betydning, og LAR-brukere scorer bedre på de fleste funksjonsområdene og på samlet funksjonsnivå.

Rapporten er utarbeidet av KORFOR, regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

 

Les rapporten >> BrukerPlan

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.10.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)