Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 73836d
(Skriv inn koden over.)

 

Rapport om kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012.

Årlig gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ut en rapport som beskriver kommunenes forvaltning av alkoholloven. Årets rapport viser at den fysiske tilgjengeligheten til alkohol har økt de siste tiårene.

Gjennom alkoholloven har kommunene stor frihet til å forme sin egen alkoholpolitikk. Denne rapporten gir et bilde av hvordan kommunene forvaltet denne oppgaven i 2011, samt at det gjøres rede for enkelte utviklingstrekk over tid.

Data er samlet inn ved hjelp av spørreskjema hvor kommunene blir bedt om å angi situasjonen ved utgangen av foregående år. 408 av 430 kommuner svarte i 2011, og det ga dermed en svarprosent på 95.

Resultatene viser at det har vært en økning i tilgangen på alkohol de siste årene. I 2011 kunne man  få kjøpt alkohol i alle landets kommuner, mens det for 30 år siden var over 200 kommuner uten salgssted for alkohol. Antall vinmonopolutsalg har også økt kraftig. De siste 10 årene er antallet nesten fordoblet, og 87 prosent av befolkingen bor nå i en kommune med polutsalg. Videre viser det seg at antall skjenkesteder er tredoblet i løpet av de siste 30 årene. Mens det i 1980 var nærmere 100 kommuner uten skjenkested, var antallet i 2011 redusert til fire.

Kommunene kan selv fastsette salgs- og skjenketider utover lovens normaltid. Over 90 prosent av kommunene har salgstid som tilsvarer lovens maksimaltid (hverdager til kl. 20 og lørdager til kl. 18). Når det gjelder skjenking er lovens maksimaltid kl. 03.00 for alle dager og alle alkoholdrikker. 13 prosent av kommunene tillater skjenking av øl og vin og 9 prosent av brennevin til kl. 03.00. Den vanligste skjenketiden i kommunene er til kl. 02.00 både for øl, vin og brennevin.

Mer enn tre av fire kommuner engasjerer private selskap til å utføre kontroll med bevillingene, en utvikling som har pågått over tid. Kontrollene ser ut til å avdekke stadig flere overtredelser.

Les rapporten >> Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)