Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a6864i
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom passiv røyking og svekket mental helse?

En studie publisert i tidsskriftet "European psychiatry", viser ingen tydelig sammenheng mellom objektivt målt passiv røyking og svekket mental helse. Funnene skiller seg fra funn fra andre studier, og dette skaper usikkerhet om sammenhengen mellom passiv røyking og mental helse.

Formålet med studien var å se på sammenhengen mellom objektivt målt passiv røyking og mental helse. Karbonmonoksid (CO) under utånding og cotinin-nivåer i spytt ble målt ved å bruke data fra UK Health and Lifestyle Survey (HALS), en stor, britisk, befolkningsbasert, prospektiv kohort-undersøkelse. Mental helse ble kartlagt ved å bruke et spørreskjema med 30 spørsmål (en versjon av General Health Questionnaire (GHQ).

Resultatene viste ingen tydelig sammenheng mellom cotinin-nivå (et mål på mengde nikotin i kroppen) og psykiske plager blant røykere eller passive røykere. Forskerne fant en sammenheng mellom utåndet karbonmonoksid (et mål på røyking) og psykiske plager blant røykere, men ikke blant passive røykere. I en analyse av sammenhengen mellom psykiske plager og selv-rapportert røyking eller selv-rapportert passiv røyking, hadde røykere en økt risiko for slike plager, mens passive røykere og ikke-røykere ikke hadde det.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at det ikke er en sammenheng mellom passiv røyking og psykiske plager, men at det kan være en sammenheng mellom aktiv røyking og slike plager.

 

Les mer om studien >> sirus.no

Tilgang til artikkelen >> European psychiatry

Generell informasjon om passiv røyking >> helsenorge.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.11.2012

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)