Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 116443
(Skriv inn koden over.)

 

Tidlig alkoholdebut fører ikke nødvendigvis til alkoholproblemer.

SIRUS-forsker Ingeborg Rossow og forsker Emmanuel Kuntsche ved Sucht Schweiz har i en ny studie funnet at tidlig alkoholdebut øker risikoen for senere alkoholproblemer, når debuten er del av et større sett med adferdsproblemer.

Undersøkelsen ble gjennomført med  1300 skoleelever i 13–14-årsalderen til de var i slutten av tyveårene. Målet var å undersøke om det fantes  andre faktorer enn  tidlig alkoholdebut, som var årsaken til alkoholproblemer senere i livet.

"Våre funn tyder på at det er adferdsproblemer som nasking, innbrudd, hærverk, skoleskulk og aggressiv adferd, samt foreldre som drikker mye, som kan føre til alkoholproblemer senere i livet", sier Ingeborg Rossow til Dagens medisin.

"Ungdom uten disse kjennetegnene får stort sett ikke alkoholproblemer senere i livet, selv om de debuterer tidlig med alkohol, forteller hun".

Tidligere forskning har konkludert med at tidlig alkoholdebut fører til alkoholproblemer senere i livet. Derfor har alkoholforebyggende arbeid blant ungdom ofte hatt som mål å utsette alkoholdebuten. 

" På bakgrunn av våre egne funn og en kritisk gjennomgang av den relevante forskningslitteraturen, mener vi denne årsakssammenhengen er høyst usikker. Dermed er forebyggingspotensialet også usikkert, sier hun" .

Rossow ser denne studien som en bekreftelse på at ungdom som har adferdsproblemer tidlig i tenårene er mer sårbare for senere alkoholproblemer.

Les mer >> sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
03.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)