Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88c703
(Skriv inn koden over.)

 

Tollmyndighetene kan gjennomlyse personer ved grensekontroll.

Fra og med 10. desember 2012 har tollmyndighetene mulighet til å gjennomlyse personer ved grensekontroll.

Endringene er fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 13-1 annet ledd.

I følge Finansdepartementet er det å avdekke innvendig smugling av narkotika og valuta utfordrende og tidkrevende for tollmyndighetene. Tiltaket skal effektivisere og forbedre kontrollen. Det er nå inntatt en bestemmelse i tollforskriften om at tollmyndighetene ved hjelp av lavdose røntgenmaskiner kan gjennomlyse den kontrollerte. Lavdose røntgenmaskiner gir enkle røntgenbilder som kan avdekke innvendig smugling. Apparatene må ikke forveksles med såkalte helkroppsskannere som benyttes i sikkerhetskontroller på flyplasser i noen land og som viser bilde av kroppen i naken fullfigur. Lavdose røntgenmaskiner må heller ikke forveksles med de røntgenapparater som anvendes til medisinsk bruk, som CT-maskiner, hvor strålebelastningen er større.

I de nye forskriftene stilles det krav om mistanke om innvendig smugling og samtykke fra den kontrollerte før tollmyndighetene kan iverksette kontroll ved gjennomlysning av person.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil i første omgang gjennomføre et pilotprosjekt for å utprøve lavdose røntgenmaskin i grensekontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen. Før et slikt pilotprosjekt kan iverksettes, må det blant annet gjennomføres en anbudsprosess og innhentes godkjenning fra Statens Strålevern.

 

Gå til den nye forskriften >>  regjeringen.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
17.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)