Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5a326p
(Skriv inn koden over.)

 

Trygg Trafikk krever obduksjon av alle trafikkdrepte.

Obduksjon vil kunne gi nøyaktig tall på hvor mange som omkommer etter kjøring i ruspåvirket tilstand. Det vil også gi utfyllende kunnskap om andre medisinske forhold, som er viktige for å forebygge ulykker på veiene, i følge Trygg Trafikk.

I Sverige obduseres alle som dør i trafikken. I Norge gjøres dette når personer omkommer i lufttrafikken. På veiene er det imidlertid en annen praksis. Hvis noen skal straffes for en dødsulykke, er det vanlig med obduksjon av den omkomne. Men det er ingen automatikk i at alle som dør på veiene blir obdusert. Her er praksisen ulik fra politidistrikt til politidistrikt i Norge.

Hovedgrunnen til at ikke alle trafikkdrepte obduseres, begrunnes ofte av pengemangel. Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Trygg Trafikk uttrykker et ønske om å lære av de trafikkulykkene som skjer, og mener at et forslag om obligatorisk obduksjon bør utredes av Samferdselsdepartementet. De peker likevel på at det er både etiske, juridiske og økonomiske aspekter ved en slik utredning.

I følge SHT og Trygg Trafikk vil obduksjoner kunne gi mange opplysninger om flere helsemessige forhold. Det vil kunne gi kunnskap om hvorfor ulykken skjedde. Det kan videre fortelle hvilke skader personen fikk i ulykken, samt hvordan og hvorfor de oppsto.

 

Les mer >> Trygg Trafikk

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)