Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: dqjr4r
(Skriv inn koden over.)

 

Tryggere uteliv for alle - ny veileder om salg- og skjenking

Helsedirektoratet ønsker å få bukt med overskjenking og salg av alkohol til mindreårige. Nå lanseres en praktisk veileder i salgs- og skjenkekontroll.

Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede. Et viktig virkemiddel er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene.

Veileder i salgs- og skjenkekontroll er et praktisk verktøy for kontrollører og kommuner for å styrke kontrollvirksomheten. Veilederen gir råd om hvordan kommunene kan sikre gode og riktige innkjøp av kontrolltjenester, og beskriver krav til kompetanse og opplæring av kontrollørene. Veilederen beskriver også hva Helsedirektoratet mener med god kontroll. Helsedirektoratet anbefaler også at kommunene i stor grad samarbeider med politiet og andre etater om gjennomføring av samordnede kontroller.

Målet med veilederen er å heve kvaliteten på kontrollene, få en mer effektiv håndheving av alkohollovens bestemmelser og gi tydeligere rammebetingelser for salgs- og skjenkebransjen.

 

Gå til >> Veileder i salgs- og skjenkekontroll

Les mer, og se film >> kommunetorget.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)