Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5m3mp7
(Skriv inn koden over.)

 

Frafall fra videregående skole øker risiko for trygd

En som ikke har fullført videregående skole har 21 prosent forhøyet risiko for å bli varig arbeidsufør, viser en studie fra NTNU.

Tidligere forskning har vist at personer som ikke har fullført videregående skole, har en høyere risiko for å være ute av arbeid på grunn av sykdom, sammenlignet med de som har fullført skole. I denne studien ville forskerne undersøke om denne sterke sammenhengen kunne forklares med andre kjente risikofaktorer.

Datamaterialet besto av 6612 skoleungdommer, i alderen13-20 år, som deltok i HUNT-studien (1995-1997). Ungdommene ble kartlagt for om de hadde fullført videregående skole da de fylte 24 år. Forskerne koblet så denne informasjonen til om de hadde mottatt trygdeytelser i over seks måneder, i form av rehabilitering, sykemelding, attføring eller uførepensjon.

Resultatene viste at ungdom som ikke har fullført videregående skole, har 21 prosent større risiko for å være ute av arbeid på grunn av sykdom, sammenlignet med en som har fullført videregående skole. Når forskerne tok høyde for kjente risikofaktorer, som foreldre med lav utdanning, helseplager i ungdomstiden, røyking, overvekt, ensomhet, lav selvtillit og skolevansker, ble risikoen redusert til 15 prosent. Studien konkluderer med at uansett hvilken «ryggsekk» man har med seg, har «skolesluttere» en økt risiko for sykdom og uførhet i ung voksen alder.

«Disse funnene viser betydningen av tidlig forebygging av frafall der det er mulig, kombinert med økt fokus på integrering i arbeidslivet og målrettet støtte til dem som ikke klarer å fullføre skolen», skriver forskerne i studien, som er publisert i BMC Public Health.

 

Les artikkelen >> High school dropout and long-term sickness and disability in young adulthood: a prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT study)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
25.10.2013

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)