Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: cm0743
(Skriv inn koden over.)

 

Mitt liv som kunde. Om folkehelsepolitikk i Norden

Hvordan har beslutningene innenfor folkehelseområdet forandret seg i løpet av de siste 20 årene? Hvem er deltakere i debatten og hvilke argumenter blir brukt for å påvirke folkehelsepolitiske beslutninger? Publikasjonen "Mitt liv som kunde. Om folkehelsepolitikk i Norden" fra Nordens Välfärdscenter (NVC) belyser disse spørsmålene.

Publikasjonen er en populærvitenskaplig versjon av den nordiske antologien A welfare Policy Patchwork, og finnes i norsk, svensk og dansk utgave. «Mitt liv som kunde» inneholder analyser av nordiske folkehelsepolitiske eksempler, som viser hvordan folkehelseområdet har forandret seg de siste 20 årene.

Analysene omhandler områder som alkohol, tobakk, legemiddel, kost og ernæring. I publikasjonen presenteres eksempler på hvordan helse og velferd har blitt diskutert og begrunnet. Samtidig viser analysen også at det har vært mange utfordringer og et kontinuerlig press fra både interne og eksterne faktorer rettet mot beslutningstakerne på den politiske arenaen. Mange ulike og nye aktører har kommet inn på den politiske arenaen, og dette har ført med seg at nye begrep og argument har vært med på å prege den politiske diskusjonen.

I løpet av de siste 20 årene har det utviklet seg et økende press på ytelse og effektivitet, som blant annet har bidratt til at økonomiske argumenter har fått en større plass i folkehelsepolitikken. Publikasjonen omtaler også tema som EU-medlemskap, globalisering og utfordringen med en økende eldrebefolkning, noe som har tvunget de nordiske landene til å endre politikk på en rekke offentlige helseområder.

 

For å få tilgang til publikasjonen, ta kontakt med >> nordicwelfare.org

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.10.2013

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)