Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3382rm
(Skriv inn koden over.)

 

Mobbeofre må få bedre tilbud om hjelp og oppfølging

Skolene fokuserer på forebygging og arbeider for å stoppe mobbing. Dessverre er det lite oppmerksomhet knyttet til oppfølging og hjelp for de mange som blir utsatt for mobbing.

Det skriver krisepsykolog Atle Dyregrov og professor Thormod Idsøe i en kronikk i VG. I følge kronikkforfatterne er alt fokus i skolen på forebygging og stopping av mobbing. De mange som blir mobbet lider under et dårlig tilbud om oppfølging og hjelp. Tallet på barn og unge som utsettes for mobbing i Norge har vært stabile de siste årene, og ligger på 5 til 7 prosent. Det betyr at minst 37.500 skolebarn utsettes for mobbing årlig.

Dyregrov mener at av dem som blir mobbet er det 41 prosent av jentene og 28 prosent av guttene som hadde en traumeskår som plasserte dem blant dem som kan antas å ha en posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og har behov for faglig hjelp. Han påviser sammen med Idsøe at konsekvensene av mobbing i oppveksten er så omfattende at de både går ut over læringen og medfører alvorlige helsemessige følger. Mange av mobbeofrene får lavt selvbilde, depresjoner og altså posttraumatiske lidelser.

I kronikken oppfordrer kronikkforfatterne den nye regjeringen til å ta oppfølging av mobbeofre mer på alvor, i tillegg til å fortsette med satsing på forebygging av mobbing. De mener helsesøstrene på skolene bør spille en sentral rolle i dette arbeidet. De er i kontakt med elevene og kan lede gruppeopplegg basert på behandling som vi vet virker. Dagens løsning er ofte at mobbeofrene bytter skole og kommer seg vekk fra mobberne, noe som ikke er tilfredsstillende. Løsningen kan være metoder som baserer seg på blant annet kognitiv atferdsterapi, som blant annet er benyttet med effekt på barn som har opplevd krig og katastrofer. Dyregrov poengterer at helsesøstrene kan ha en nøkkelrolle i en slik behandling.

 

Les mer >> vg.no

 

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.10.2013

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)