Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6i8k85
(Skriv inn koden over.)

 

Barn og unges medievaner 2020

Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag. Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag, og nå foreligger flere rapporter basert på 2020-undersøkelsen. 

Undersøkelsen Barn og unges medievaner 2020 er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Medietilsynet. Undersøkelsen bygger på tilsvarende undersøkelser gjennomført av Medietilsynet i årene 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.

Formålet med undersøkelsen er å gi en samlet framstilling av barn og unges bruk av ulike digitale medier. Dette omfatter barn og unges digitale deltakelse, kompetanse og dømmekraft, i tillegg til foreldres deltakelse og regulering av barn og unges mediehverdag. Inn under disse temaene kartlegger undersøkelsen blant annet barns medievaner (sosiale medier, spill, tv), aktiviteter og opplevelser på nett (mobbing, seksuelle kommentarer, porno), kildekritikk og holdninger til medieregulering.

Totalt er det 3 395 barn i alderen 9 – 18 år som har svart på elektronisk spørreskjema i løpet av en skoletime. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. Datainnsamlingen foregikk i desember 2019 og januar 2020.

Her følger en oversikt over de delrapportene som er gitt ut så langt:

Barn og medier 2020: Delrapport 1 - Om sosiale medier og skadelig innhold på nett (11. februar 2020)

Barn og medier 2020: Delrapport 2 - Om falske nyheter (26. februar 2020)

Barn og medier 2020: Delrapport 3 - Om gaming og pengebruk i dataspill (6. april 2020)

Barn og medier 2020: Delrapport 4 - Om nakenbilder og seksuelle kommentarer (19. mai 2020)

Barn og medier 2020: Delrapport 5 - Ungdoms erfaring med porno på nett (26. mai 2020)

Barn og medier 2020: Delrapport 6 - Salg av alkohol og hasj, og planlegging av slåsskamper på nett (16. juni 2020)

En samlet rapport om Barn og Medier 2020 blir publisert høsten 2020.

 

Mer informasjon og tilgang på nye og gamle rapporter finner du på >> medietilsynet.no

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.07.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)