Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q6x257
(Skriv inn koden over.)

 

Da pandemien traff sårbare barn og unge

Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge.

I Norge er det over 200 000 barn og unge som kan anses som ekstra sårbare. Det viser en rapport fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Chattetjenesten BaRsnakk møtte i perioden mars til mai en del av disse. Nå foreligger en rapport som oppsummerer hvordan barn og unge som benytter tjenesten opplevde nedstengningen da koronapandemien traff Norge i mars.

Chattetjenesten drives av organisasjonen Barn av Rusmisbrukere – BaR, og bemannes av voksne frivillige, hvorav en stor andel har egne erfaringer med å vokse opp med rus i hjemmet.  BaRsnakk er en gratis, anonym og landsomfattende tjeneste. Den er åpen for alle, men er først og fremst rettet mot barn og unge som opplever rus i nære relasjoner.

Utvidet tilbud
I likhet med andre hjelpetjenester utvidet også BaRsnakk sine åpningstider da pandemien førte til at Norge stengte ned den 12.mars.

I snitt hadde BaRsnakk åpent nesten 28 timer i uka, mot normalt ni timer. Sammenlignet med samme periode i 2019 mottok BaRsnakk 215 flere henvendelser på chat. Samtalene varte i snitt 54 minutter. Det er 13 minutter lengre enn fjorårets gjennomsnittlige samtaletid.

To av tre henvendelser kom fra brukere som er barn av rusmisbrukere. Rus er det emnet som går igjen i de fleste samtalene. Det er tilfellet i nesten to av tre utvekslinger på chatten, noe som er forventet med tanke på målgruppen for tjenesten. Mange av brukerne på BaRsnakk snakket om sin hverdag i en ny og ukjent tilværelse. Psykisk helse var et tema i over halvparten av samtalene, mens det ble snakk om ensomhet og vold i over én av fem.

Skummelt med hjemmeskole
Brukerne ga ofte uttrykk for at de var preget av situasjonen. Mange opplevde å ikke lenger ha noe privatliv, eller å kunne konsentrere seg om skolearbeid. Noen få hadde heller ikke muligheten til å delta i undervisning, fordi foreldrene hadde fratatt eller ødelagt utstyret de behøvde. Barn og unge i målgruppen for BaRsnakk har erfaringsmessig utfordringer med tanke på foreldres manglende innsikt i deres hverdag på skolen (Kufås m.fl., 2015).

Flere av samtalene poengterte at det å flytte skolen til hjemmet ikke bidro til bedre læring. I en allerede kaotisk hverdag, var det for mange utfordrende å finne plass til hjemmeundervisning. Den fysiske skolen var et savn for flere, ettersom den ga muligheten til å komme seg vekk og samtidig møte venner. Med fullt hus og rusa foreldre kunne brukere fortelle at det var både slitsomt, skummelt og vanskelig å være så mye hjemme. Generelt opplever BaRsnakk at disse barna ofte har visse forventninger om når foreldrene kommer til å ruse seg, og hvordan dagen kommer til å bli deretter. Mange opplevde at situasjonen med hjemmekontor bidro til at foreldrene lettere kunne komme unna med å ruse seg. I enkelte tilfeller fortalte brukerne  at de heller oppholdt seg andre plasser utenfor hjemmet.

Mange samtaler om incest
Forskning viser at vold og overgrep i familien kan øke i perioder preget av store kriser (Bradbury-Jones & Isham, 2020). Dette er også BaRsnakk sine erfaringer. Uønskede seksuelle tilnærminger fra foresatte har vært et gjentagende tema, noe som har vært en del av hverdagen for mange av brukerne. BaRsnakk opplever at perioden var preget av uvanlig mange samtaler som omhandlet incest. I perioden 16.03.19-15.05.2019 var incest et tema i kun 6 av samtalene. I samme periode i år var det et tema i hele 43 samtaler.

Barn av rusmisbrukere er bekymret for konsekvensene nedstengningen av samfunnet i vår har hatt for denne sårbare gruppen barn og unge. I perioden som omtales i denne rapporten, ble spillereglene endret på en måte som i aller høyeste grad angikk de yngste i samfunnet. Organisasjonen mener det er viktig å gi barn muligheten til å si noe om endringene som skjedde – jo før jo bedre.

 

Les rapporten >> Barn av rusmisbrukere. Barn som pårørende under pandemien.

Skrevet av:
Redaksjonen

Foto: Barnavrus.no

Publisert:
13.11.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)