Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2xa407
(Skriv inn koden over.)

 

FN’s strategi mot narkotika og kriminalitet 2021-2025

United nations office on drugs and crime (UNODC) har gitt ut en 5-årsstrategi som et bidrag til å gjøre verden tryggere mot narkotika, kriminalitet, korrupsjon og terrorisme. Nye utfordringer rundt Covid-19 er også et tema i strategien.

UNODC har som mandat å bistå medlemslandene i bekjempelsen av ulovlige narkotiske stoffer og kriminalitet, inkludert menneskehandel, korrupsjon og terrorisme. Mye av kontorets arbeid er rettet mot å bistå medlemslandene med å ratifisere og iverksette de gjeldende internasjonale konvensjonene og avtaleverkene på kriminalitets- og narkotikafeltet.

Strategien presenterer hvordan situasjonen er pr. i dag når det gjelder narkotika og kriminalitet. Der beskrives også noen av utfordringene for dette arbeidet, som har dukket opp i lys av koronapandemien som har rammet hele verden. Hoveddelen i strategien er naturlig nok viet UNODC sine mål for dette arbeidet og hvordan vi kan nå disse målene. Følgende tema og tiltak er presentert i strategien (for bedre bilde, skroll litt ned på denne siden )

 

UNODC tilbyr strategien på flere språk, og det er også mulig å lese et kortere sammendrag. Begge finner du >> HER

Les mer om UNODC på >> www.unodc.org

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsbilde: forside strategi

Publisert:
26.02.2021

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)