Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e7w1h0
(Skriv inn koden over.)

 

Fødselsdepresjon kan overføres til partner

Både mødre og fedre kan «smitte hverandre» med sine depressive plager når de blir foreldre. Partnere som er usikre på forholdet er mer mottakelige for fødselsdepresjon, og har større sjanser for å utvikle egne depresjonsplager, enn partnere i trygge og stabile relasjoner. Det viser en doktorgradsstudie av Eivor Fredriksen, ved Universitetet i Oslo.

Fødselsdepresjon er en sekkebetegnelse som rommer ulike former for depressive plager i tiden rundt fødsel. Både mødre og fedre kan oppleve depressive plager når de blir foreldre, og for mange starter vanskene allerede i graviditeten. Ifølge Fredriksen har det i forskningslitteraturen vært velkjent at kvinner får fødselsdepresjon. Hun mener det er viktig å sette fokus på at far også kan bli deprimert, da dette er en viktig kunnskap for hjelpeapparatet.

– Når behandlingsapparatet forholder seg til en mor som er fødselsdeprimert, bør det utløse en refleks om at de også bør undersøke hvordan far har det, sier hun i et intervju med Psykologtidsskriftet.

Eivor Fredriksen har skrevet doktorgradsavhandlingen «Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes». Hun har analysert data fra 1000 gravide mødre og fedre som ble fulgt tett gjennom hele svangerskapet til barnet var halvannet år. Fokuset for studien har vært foreldrenes fødselsdepresjon, samt om dette har innvirket på barna.

Resultatene viser at rundt 4 prosent av mødrene hovedsakelig er plaget med fødselsdepresjon i svangerskapet, mens hos 2 prosent oppstår plagene etter fødsel, for så å avta i løpet av barnets første leveår. Vanligst er det å ha moderate depressive plager som varer gjennom hele perioden, fra svangerskapet til barnets har blitt halvannet år. Dette gjaldt om lag 10 prosent av mødrene i studien.

Studien viser at fødselsdepresjon kan «smitte» mellom partnere, og at fedrene er mest utsatt.  Hvis kvinnen hadde depressive symptomer rett før fødsel, økte forekomsten av depressive symptomer hos mennene rett etter fødsel. Et annet funn er at partnere som er usikre på forholdet er mer utsatt for fødselsdepresjon, og har større risiko for å utvikle depresjonsplager enn partnere i mer trygge og stabile relasjoner.

Fredriksen har også undersøkt om depressive plager i graviditeten og gjennom det første leveåret henger sammen med barnas utvikling. Hun fant ingen sammenheng mellom mors og fars depresjonsplager og barnets generelle kognitive utvikling. Derimot kom det frem at fødselsdepresjon hos mødrene kan gi problemer med uro, oppmerksomhet og regulering av følelser hos barna ved 18 måneders alder. Fedres depresjon kan få følger for barnets språkutvikling. Hun utdyper dette i intervjuet med Psykologtidsskriftet:

– Fra annen forskning vet vi at kvinner med fødselsdepresjon fortsetter å gjøre foreldreoppgaver. Deprimerte fedre trekker seg unna. De slutter for eksempel å lese for barna. Det kan gå ut over barnets språk.

Hun sier videre at studien viser at det er viktig å være opptatt av psykisk helse også i svangerskapet. Det å tematisere det når hjelpeapparatet møter gravide kvinner, og ikke vente til den obligatoriske seksukerskontrollen etter at barnet er født.

Under Psykologikongressen 3. september 2020 ble Eivor Fredriksen belønnet med prisen «Årets doktorgrad» for sin studie.

 

Les mer om avhandlingen >> uio.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.09.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)