Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sp634i
(Skriv inn koden over.)

 

Fortsatt nedgang i antall røykere i Norge

For rundt 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det kun 9 prosent som røykte daglig i 2019. Samtidig er det en økning i andelen som snuser, og det gjelder særlig den yngre del av befolkningen.

Det har være en stor endring i nordmenns bruk av tobakk de siste årene. Siden 1973 har statistisk sentralbyrå kartlagt røykevanene i befolkningen. På det tidspunktet røykte 42 prosent av nordmenn daglig, mens det var 9 prosent i 2019. Antallet dagligrøykere har jevnt og trutt gått nedover, samtidig har andelen som tar seg en røyk av og til, vært relativt stabil på rundt 10 prosent i samme periode.

Når det gjelder snusbruk er det en motsatt trend i Norge. I 2010 var det ca. 7 prosent som oppgav at de snuste daglig, mens i 2019 var andelen økt til det dobbelte.

Statistikken viser at det er stor ulikhet i bruk av tobakk når det gjelder aldersgrupper. Det er den eldre aldersgruppen som røyker mest, og de yngre som snuser. I aldersgruppen 16–24 år er det i dag bare 2 prosent som røyker daglig. For 20 år siden var det 17 prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen (65–74 år), hvor 12 prosent er dagligrøykere i 2019. Fordelingen etter alder er omvendt for snus. Mens 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir å snuse daglig, gjelder dette kun 3 prosent i den eldste.

Det er liten forskjell på antall røykere når det gjelder kjønn. Derimot er det er langt flere menn enn kvinner som snuser daglig. 20 prosent blant menn og 7 prosent blant kvinner.

– Vi har en tobakksstrategi med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Mange av dem som snuser, ønsker å slutte. Særlig blant de unge brukerne. Vi må derfor jobbe videre med å hjelpe dem som vil slutte, samt gjøre det lite attraktivt å begynne å snuse, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet i en nyhetssak på helsedirektoratet.no.

Du finner tips for å slutte å røyke eller snuse på helsenorge.no

Les mer om saken  >> ssb.no 

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.01.2020

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)