Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 705g0n
(Skriv inn koden over.)

 

Historisk rusreform

Regjeringens forslag til ny rusreform som ble lagt frem før helgen, blir kalt både historisk og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Det er på høy tid at vi bytter ut straff med hjelp, sier Helseminister Bent Høie.

Høie sier at rusreformen ikke bare er en reform som vil endre lover, men også holdninger til personer med rusproblemer. Han understreket også at brukerorganisasjonene har gitt svært viktige bidrag til reformen.

Avkriminalisering
Regjeringens rusreform bygger i stor grad på Rusreformutvalget sitt forslag om å avkriminalisere bruk, salg og besittelse av mindre mengder narkotika.

Regjeringen vil blant annet gå inn for opphevelse av straffansvar for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk. Det forblir forbudt, men ikke straffbart. All annen befatning med narkotika, innførsel, tilvirkning, salg og oppbevaring over terskelverdier, vil fremdeles være straffbar.

Dette er ikke en legaliseringsreform, men en avkriminaliseringsreform, sier Venstres leder Guri Melby, som la frem rusreformen sammen med Høie. Melby sier at erfaringer fra andre land som har gjort det samme ikke tyder på at det fører til økt narkotikabruk.

Politiet kan pålegge personen som blir tatt med rusmidler en oppmøteplikt for en kommunal rådgivende instans. For mindreårige kan møteplikt også ilegges foreldre eller den som har foreldreansvaret.

Mer human ruspolitikk
Melby sier hun er glad for å få presentere den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid.

Vi har kjempet for en mer liberal ruspolitikk i flere tiår og i denne regjeringen har vi fått det til, sier Melby, som mener det er opplagt at syke mennesker trenger behandling og ikke straff.

– Straff i ruspolitikken rammer også sosialt skjevt, mener Venstre-lederen, som er overbevist om at Norge nå får en mer human ruspolitikk, og kaller det et historisk skifte.

Lovforslaget skal nå videre til komitébehandling, og ventes vedtatt i løpet av våren. Forslaget blir møtt med kritikk fra flere av partiene. Også i politiet og deler av helsevesenet er det bekymring for konsekvensene av reformen. 

 

Du kan følge behandlingen via Stortinget.no

Les nyhetssak på Regjeringen.no 

Les hele proposisjonen >> HER

 

 

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
22.02.2021

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)