Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rb76fh
(Skriv inn koden over.)

 

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene

En rapport om fadderperioden ved UiT viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk, og at alkohol har en sentral plass når «ferske» studenter skal bli kjent med hverandre. 

I 2019 gjennomførte AnsvarsFull en undersøkelse om fadderukene for å få fram hvordan de nye studentene og fadderne opplever DebutUKA, som ved UiT varer i to uker. Sammen med Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus-Nord) har Samskipnaden i tillegg gjennomført intervjuer i fokusgrupper. Disse funnene er samlet i rapporten Alkohol i DebutUKA - Bidrar drikkingen til nye vennskap eller skaper den ekskludering? Rapporten inneholder ogsåstudentenes tanker og meninger om hvordan denne perioden bidrar til inkludering og nye vennskap, samt alkoholbruken i fadderperioden.

Rapporten viser at 60 prosent skulle ønske at UiT i større grad bidro til å tilrettelegge for et mer aktivt sosialt liv mellom medstudenter. I rapporten kan en lese at tre av ti studenter deltar bare delvis, eller ikke deltar, i fadderperioden, og over 50 prosent av disse skulle ønske de deltok mer. Videre viser den at målet til mange av studentene er å få seg venner. 37 prosent av studentene mente at de selv hadde hatt det vanskeligere for å få seg venner siden de ikke deltok i fadderuka.

Dette er bekymringsverdig, mener Ingrid Rabbe Larsen, leder av AnsvarsFull ved UiT – Norges arktiske universitet:

- Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2018 viste at én av tre studenter er ensomme. I år blir det spesielt viktig å tilrettelegge for et godt sosialt samhold og trivsel blant nye studenter, sier hun og understreker at Fadderukene ved UiT 2020 vil med svært stor sannsynlighet se veldig annerledes ut.

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene, og høsten 2020 blir sannsynligvis arrangementene endret for å ivareta hensynet til smittevern.

- Det at vi nå må tenke nytt, kan også få positive konsekvenser. Rapporten viser nemlig også at 33 prosent av studentene i 2019 skulle ønske det var flere alkoholfrie aktiviteter. Hele 60 prosent skulle dessuten ønske at UiT i større grad bidro til å tilrettelegge for et mer aktivt sosialt liv mellom medstudenter, sier Rabbe Larsen.

Nye tanker om hvordan fadderperioden kan bidra til inkludering og et bedre sosialt samhold, gjør at det trolig vil oppstå aktiviteter og en lærdom som kan utnyttes også når epidemien er over.

- DebutUKA forbereder seg på ulike senarioer for å ønske de nye studentene velkommen på en best mulig måte, samtidig som vi ivaretar smitteverntiltakene, sier Tobias Hjermann, leder i DebutUKA.

 

Du kan lese rapporten >> HER

 

 

Skrevet av:
Trude Aalmen, seniorrådgiver KoRus-Nord

"DebutUKA 2020 vil med svært stor sannsynlighet se veldig annerledes ut", sier Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder Ansvarsfull ved UiT- Norges arktiske universitet – og Tobias Hjermann, leder av DebutUKA

Publisert:
20.05.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)