Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 56v75a
(Skriv inn koden over.)

 

Kult å ikke drikke?

- Alkoholnormer blant unge i endring.

De første resultatene av undersøkelsen Futura01 blant 9.klassinger i Sverige viser at dagens unge mennesker er historiske: Flertallet av 9.klassingene har aldri drukket alkohol, og de få som likevel har inntatt alkohol, drikker mindre enn noen gang tidligere.

Det er Karolinska Institutet i Sverige som er ansvarlig for forskningen, der niendeklassingene har svart på spørsmål om sine drikkevaner. Tanken er å følge disse menneskene gjennom livet.

Men det er ikke dette resultatet forsker Jonas Raninen legger størst vekt på. At unge mennesker drikker mindre og mindre, er en trend som er tjue år gammel.

- Det nye er at statusen til de som ikke drikker er i endring. De føler at de har like gode sosiale kontakter som de som drikker, sier forsker Jonas Raninen.

- Tidligere studier har vist at de som ikke drikker har hatt dårligere sosiale kontakter og mer psykososiale problemer. Dette er altså ikke lenger tilfelle. På et bredere nivå kan man se en endring i normer. Tidligere har alkohol blitt ansett som en del av ungdomskulturen, men nå endres disse oppfatningene.

Dagens niende klassinger som ikke drikker, klarer seg bedre på nesten alle nivåer enn de som drikker. De føler seg bedre, de har det bedre på skolen og er like fornøyd med sitt sosiale liv som den minoriteten som drikker.

Om studien:
Futura01 er en studie
 som følger en stor gruppe unge født i 2001. De fleste av dem drakk ikke alkohol da de var i 9.klasse i 2017. Hovedformålet med studien er å kartlegge og undersøke hvordan dette påvirker dem og hvordan deres drikkevaner utvikler seg senere i livet

Den første oppfølgingen ble gjennomført i 2019, og det er planlagt en ny oppfølging i 2022. Senere skal denne gruppen følges via undersøkelser og gjennom folkeregisteret hele livet.

Det er få langsgående studier som viser hvordan drikking i ungdomsårene påvirker drikking senere i livet. Dagens unge drikker historisk lite, dermed er de eldre studiene som eksisterer, ikke lenger nødvendigvis relevante.

 

Central Association for Alcohol and Drug Education (CAN) publiserer rapporten, som du kan lese HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.01.2021

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)