Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4tvsrv
(Skriv inn koden over.)

 

Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

Over halvparten av alle innsatte, rundt  55 prosent, hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller Hilde Pape. Hun er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Folkehelseinstituttet.

Dette kommer frem i en vitenskapelig artikkel Folkehelseinstituttet har bidratt i.
Det ble også stilt spørsmål om alkoholproblemene ofte er kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte som har et rusrelatert behandlingsbehov.

Behov for behandling
Resultatene viste også at snaut en av fem (18 prosent) antakelig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling.  Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. Et solid flertall (68 prosent) av innsatte med alkoholproblemer hadde narkotikaproblemer også.
Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75 prosent) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45 prosent) antakelig var rusmiddelavhengige.

– Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier Pape. Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.

Om studien
Det er Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) som er forfattere av artikkelen som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research. 

Du kan lese artikkelen >> HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.01.2021

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)