Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 743261
(Skriv inn koden over.)

 

Motherhood & Parenthood – et pusterom for foreldre!

- Grupper for foreldre til tenåringer og barn i 1. trinn i grunnskolen.

Foreldreskap, noe av det fineste og tidvis mest utfordrende vi kan møte på i relasjon. I møte med våre barn, møter vi også oss selv, vår historie og våre følelser på godt og vondt. Vi blir også stilt ovenfor utallige verdivalg på veien fra de ligger i krybben til de flytter ut av barnerommet og vil erobre verden.

Styrke og støtte
Motherhood & Parenthood sitt overordnede mål er å styrke og støtte foreldre i sitt foreldreskap. Dette tilbys gjennom grupper og foredrag hvor foreldre kan få påfyll av kunnskap, bevisstgjøring, erfaringsutveksling med likesinnede og en mulighet til å utvide sitt nettverk. Som et forebyggende tiltak er alle foreldre velkommen. Metaforen som brukes er å kunne fylle et koldtbord med kunnskap, verktøy, erfaringer og kontakter til andre foreldre. Det er så opp til hver av foreldrene å velge det som gir mening, skaper nysgjerrighet og støtte i eget foreldreskap.

Gruppene har mellom 10-15 deltakere, går over 8 uker, 2 timer i uken, med en oppstartkveld og syv temakvelder. Foreldrene i hver gruppe velger selv de temaer som fanger deres interesse fra en temaliste, med mål om økt eierskap og engasjement til gruppeforløpet. Temalisten er basert på samtaler med foreldre om deres foreldreskap. De neste syv kveldene inviteres ulike fagpersoner inn for å dele kunnskap og utveksle erfaringer med foreldrene over valgt tematikk.  

Historie
Motherhood ble startet opp og utviklet i 2016 i tidligere Oppegård kommune, med støtte fra KoRus-Øst. Tilbudet kom i gang fordi mødre etterspurte en arena for å møtes på, som deres døtre hadde fått mulighet til gjennom deltakelse i Sisterhood grupper. I 2019 kom det også forespørsler fra fedre som ønsket å være med i Motherhood. Det ble da etablert Parenthood grupper for foreldre.  

Siden oppstart i 2016 har det i Oppegård kommune (nå Nordre Follo kommune) vært større etterspørsel enn kapasitet for grupper. Hyppige evalueringer på innhold og form gir grunnlag for et meningsfylt tilbud, basert på foreldres behov og ønsker for støtte i sitt foreldreskap. Så langt har rundt 250 foreldre deltatt i grupper med veldig gode tilbakemeldinger. Det tilbys i tillegg foredrag til foreldre på aktuelle temaer for foreldreskapet og barn/unge.

Nysgjerring på Motherood & Parenthood?
KoRus-Øst har de siste to årene gitt tilbud om workshop til kommuner som ønsker å gå i gang med Motherhood eller Parenthood grupper. Det er også utarbeidet en bok som gir god støtte for å komme i gang. Alle deltakere på workshop får boka.

Dersom du vil vite mer om dette forebyggende tilbudet til foreldre med tenåringer og barn på 1. trinn, kan du ta kontakt med KoRus-Øst eller sende en mail til parenthood@nordrefollo.kommune.no. Det ligger også utvidet informasjon om tilbudet på KoRus-Øst sine sider.

 

Se også video fra inspirasjonskonferansen som ble arrangert i 2018 >> HER

Skrevet av:
Anne Maack Hansen, Parenthood, Nordre Follo kommune

Publisert:
11.11.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)