Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 810471
(Skriv inn koden over.)

 

Nettressurs om psykososial omsorg ved en pandemi

Psykososialberedskap.no er en ny nettressurs rettet mot personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp. Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap beregnet for tjenesteapparatet. Den er nå oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon rundt koronapandemien, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer med mer.

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

På nettressursen finner du blant annet informasjon om tema som psykososial beredskap, utfordringer for helsepersonell, stressmestring, hvordan møte koronarammede og kontaktliste for sårbare grupper. RVTSene samarbeider om en ytterligere utvikling og utvidelse av nettressursen, og den vil fortløpende bli oppdatert i tiden fremover.

Har din tjeneste behov for råd eller veiledning i den aktuelle sitasjonen? Ta kontakt med din regionale RVTS.

Region Nord

Region Midt

Region Øst

Region Vest

Region Sør

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
25.03.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)