Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vbk5kg
(Skriv inn koden over.)

 

Abort øker risikoen for rusmisbruk

Professor Willy Pedersen har gjennomført en studie som viser at kvinner som har gjennomført abort har en høyere risiko for rusmisbruk enn kvinner som ikke har gjennomført abort.

Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo og NOVA sin undersøkelse er den første som setter søkelyset på sammenhengen mellom gjennomførte aborter og bruk av rusmidler. Undersøkelsen er en del av Ung i Norge-studien hvor et utvalg unge i alderen 13- 15 er fulgt fra 1992 til 2005, altså frem til de er 27 år.

Mellom 14 000 og 15 000 norske kvinner velger hvert år å avslutte et svangerskap. Antallet har vært stabilt de siste årene. I det man har tatt hensyn til kjente faktorer som kan føre til økt bruk av rus, som for eksempel foreldre med lav utdannelse, foreldres skilsmisse, manglende oppfølging og støtte fra foreldre, dårlige skoleresultater, depresjon, egen arbeidsløshet og svake sosiale nettverk, har kvinner som har gjennomført abort høyere risiko for rusmisbruk enn andre kvinner.

Undersøkelsen viser at 30 prosent av kvinnene som har tatt abort, oppgir å ha et alkoholproblem. Tilsvarende for kvinner som ikke har vært gravide, er 13 prosent. 32 prosent som har tatt abort, har brukt cannabis siste 12 måneder. 9,1 prosent som ikke har vært gravide, har gjort det samme. 17 prosent av kvinnene som har tatt abort, har forsøkt andre ulovlige rusmidler. Tilsvarende andel for kvinner som ikke har vært gravide, er 2,6 prosent. Dersom kvinnene som tar abort fortsetter i et stabilt forhold med barnefaren, så er det ingen økt risiko for rusmisbruk.

Pedersen sier til Aftenposten at en mulig årsak er at abort fremdeles er en stigmatisert og svært privat handling. Han mener det er viktig å gi kvinner som gjennomfører abort god oppfølging, også på det menneskelige plan.

Les artikkelen i Aftenposten >>les mer

Studie blir i disse dager publisert i det internasjonale fagtidsskriftet Addiction

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)