Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u86n3i
(Skriv inn koden over.)

 

Barnevernsbarn og ettervern

Clausen og Kristofersen ved NOVA har i en studie vist at nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter at de fylte 18 år. Til sammenligning mottok rundt 8% av alle mellom 20 og 24 år økonomisk sosialhjelp i fjor.

NOVA ved forskerne Clausen og Kristofersen vil i løpet av nyåret publisere tall fra forskningsstudie "Barnevern i Norge 1990 - 2006". Studien tar for seg hvor lenge barn bor i fosterhjem og institusjoner, og hvordan det går med dem på sikt. I en uttalelse til Aftenposten sier Clausen at prognosene for barnevernsbarn ikke er gode. Endel barn kommer i kontakt med barnevernet fordi de er rusmisbrukere selv, andre på grunn av foreldrenes omsorgssvikt/rusmisbruk, sier Clausen.

Høy risiko for helseproblemer

I studien "Barnevernbarnas helse. Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002" fra 2005 viste Kristofersen at det var svært høy dødelighet, inkludert selvmord, blant barn og unge som har hatt hjelpetiltak i hjemmet eller er vokst opp i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Også de biologiske foreldrene til disse barna har høyere selvmordstall. Studien viset med andre ord at barnevernsbarn har langt høyere risiko for helseproblemer sammenlignet med andre barn.

Ønsker ettervern

Landsforeningen for barnevernsbarn ber om at ettervern skal være en lovpålagt oppgave fordi barnevernsbarn trenger bedre oppfølging og ettervern enn det som skjer pr idag.

I et lovforslag til Regjeringen oppfordrer Barneombudet til et mer styrket ettervern. Barneombud Hjermann vil at barnevernet skal gi begrunnelse hver gang det avsluttes et igangsatt tiltak for ungdom som har fylt 18 år, eller hver gang det gis avslag på søknad om ettervern. Også Laila Dåvøy (KrF) i Stortingets helse- og omsorgskomité mener at statistikken er et tegn på at dagens lovverk og praksis ikke fungerer. Hun ønsker en lovfestet rett til ettervern for barnevernsbarn mellom 18 - 23 år.

Nytt studie om ettervern

NOVA skal i gang med en studie om barnevern og ettervern finansiert av Norges forskningsråd. Studien skal være ferdigstilt ved utgangen av 2008. Økt bevissthet om ettervern er bakgrunnen for at NOVA-forskeren nå skal i gang med ytterligere en studie om barnevern og ettervern. I 1998 ble barnevernloven endret og barnevernet har pr i dag plikt til å vurdere om det er behov for oppfølgende tiltak etter at ungdommen fyller 18 år.

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 40 400 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i 2006, dette er nærmere 1 200 flere enn i 2005. I 2006 startet barnevernet 23 450 undersøkelser, - det er en økning på omlag 10 % i forhold til året før.

Les om saken på NOVA hjemmeside >>les mer

Aftenpostens artikkel >>les mer

Klar økning i utgifter til statlig barnevern - se oppdaterte tall fra SSB >>les mer

Les også kronikk av tidligere barnevensbarn "Tenk nytt om barnevern" >>les kronikken

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.11.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)