Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wtpb58
(Skriv inn koden over.)

 

EU - ny alkoholpolitisk strategi

EU-parlamentet slutter seg nå til en alkoholpolitisk strategi fra EU-kommisjonen. Hovedmålet er å redusere alkoholredusert skade

Parlamentet tok selv initiativet til å få laget en rapport for at medlemsland skal sette i verk tiltak slik at man får redusert alkoholrelaterte skader. Rapporten som omhandler flere temaer; inkludert merking og advarsler, flatfyll, rusbrus og reduksjon av ulykker som skyldes drikking-og-kjøring. Rapporten oppfordrer medlemslandene til å være ekstra oppmerksomme på sårbare grupper som barn, unge og gravide. Den oppfordrer medlemslandene til å sette inn informasjonstiltak om risikabelt eller skadelig alkoholkonsum hos unge, arbeidstakere og sjåfører

Tall fra Kommisjonens rapport viser at de målbare kostnadene for alkoholskadene i EU var 125 milliarder Euro i 2003. Over sju prosent av tilfellene av sykdom og for tidlig død i EU er forårsaket av alkohol. Alkohol har skylden for 17.000 trafikkdødsfall i EU årlig.

Til Dinside Helse uttaler statssekekretær Wegard Harsvik at kommisjonens rapport vil legge mindre press for å få endret norsk alkoholpolitikk. De anbefalte tiltakene peker på noe vi allerede har, som for eksempel Vinmonopol, relativt høyt avgiftsnivå og en restriktiv avgiftspolitikk, sier han til Dinside Helse.

Her finner du rapporten >>les mer

Her finner du artikkel fra Dinside Helse >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.09.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)