Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6u384d
(Skriv inn koden over.)

 

Elevundersøkelsen 2007

Oxford Research og NTNU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet analysert resultatene av elevundersøkelsen 2007. Undersøkelsen viser at de fleste elevene trives godt på skolen, men tre av ti elever synes det er for mye bråk og uro i klasserommet. Analysen viser at det ikke er noen signifikante endringer i andel elever som sier de blir mobbet ukentlig i skolen sammenlignet med tall fra Elevundersøkelsen 2005 og 2006.

Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og videregående skole har fått mulighet til å vurdere sitt eget læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk ved 7. og 10. trinn i grunnskolen og ved videregående trinn 1 i videregående skole. For øvrige trinn er undersøkelsen frivillig.

Flertallet av elevene trives godt på skolen, men;

  • rundt ti prosent sier at de trives litt eller ikke i det hele tatt i pauser eller sammen med medelever
  • 30 prosent sier dessuten at de ofte eller alltid blir forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene
  • 40 prosent svarer at læreren ofte eller alltid må bruke mye tid på å få ro i klassen
  • tre av fire elever på ungdomsskolen og i videregående skole opplever å få nok utfordringer på skolen
  • kun 23 prosent av elevene svarer at lærerne oppmuntrer dem til å være med å bestemme hvordan de skal arbeide med fagene i mange eller alle fag
  • 77 prosent av elevene oppgir at de aldri mobbes, mens tre prosent svarer at de mobbes flere ganger i uken

Her finner du pressemeldingen utsendt fra Utdanningsdirektoratet >>les mer

Her finner du elevundersøkelsen "De viktige få" i sin helhet  >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)