Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 745cc0
(Skriv inn koden over.)

 

Forebyggende innsats for barn og unge

Regjeringen med seks ministere i spissen har lagt frem et felles rundskriv om forebyggende innsats for barn og unge. I denne sammenheng uttrykker de at regjeringens ambisjon er å løfte det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet høyt på den politiske dagsorden.

Den primære målgruppen for rundskrivet er den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Rundskrivet er en felles utsending fra arbeids- og inkluderingsministeren, helse- og omsorgsministeren, justis- og politiministeren, kommunal- og regionalministeren, kunnskapsministeren og barne- og likestillingsministeren. Rundskrivet går til alle landets ordførere og rådmenn.

Regjeringen mener det er seks grunnleggende forutsetninger for forebyggende innsatser;

  • Sentral forankring og planmessig innsats - der det understrekes viktigheten av forankring på høyeste politiske og administrative nivå
  • Barn og unges behov som utgangspunkt - hensynet til barnets beste blir fremhevet
  • Et godt oppvekstmiljø hvor alle blir sett
  • Et godt oppvekstmiljø hvor alle blir hørt
  • Lokal mobilisering og frivillig innsats
  • Brukermedvirkning

Det er tre prinsipper regjeringen mener det er viktig å vektlegge i det forebyggende arbeidet;

  • Tidlig intervensjon - søke å gripe inn tidlig i problemutviklingen er avgjørende både for den enkelte og for samfunnet som helhet
  • Tiltak basert på kunnskap - regjeringen mener at gjennom bruk av kunnskapsbaserte tiltak styrkes sannsynligheten for god, effektiv og treffsikker forebygging og behandling
  • Samordning og samarbeid

Les mer om rundskrivet >>les mer

Her finner du hele rundskrivet >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
03.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)