Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1n6b26
(Skriv inn koden over.)

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Politi- og justisdepartementet har lagt frem en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den omfatter femti tiltak som er ment å forebygge og bekjempe voldshandlinger, samt legge til rette for behandling av offer og voldsutøver.

Dersom vi skal klare å bekjempe volden, er det ikke tilstrekkelig å styrke tilbudet til ofrene etter at volden har funnet sted. Regjeringen vil forebygge og bekjempe alle former for vold i nære relasjoner gjennom flere tilnærminger, sier justisminister Knut Storberget. Gjennom denne handlingsplanen fremmer regjeringen tiltak som skal bidra til at politiet, utdanningsinstitusjonene og hjelpeapparatet blir bedre skolert, mer samordnet og dyktigere til å avdekke, forebygge og ivareta de mange og sammensatte problemstillingene vold i nære relasjoner reiser. Tiltakene i handlingsplanen skal gjennomføres i perioden 2008 - 2011. Berørte departementer har avsatt midler til gjennomføring i budsjettet for 2008.

Handlingsplanen er laget i samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Kunnskapsdepartementet. Alle departementene skal være involvert i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Hovedsatsingsområdene er;

  • Ofre for vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig bistand og beskyttelse
  • Voldsspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøvere
  • Ofre for vold i nære relasjoner skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver (restorative justice)
  • Samarbeidskompetansen og kunnskapen i hjelpeapparatet skal styrkes
  • Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes og videreføres
  • Vold i nære relasjoner skal gjøres mer synlig
  • Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer

Presentasjon av handlingsplanen fra Politi- og justisdepartementet >>les mer

Her finner du hele handlingsplanen >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.12.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)