Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w4847h
(Skriv inn koden over.)

 

Langsiktig og bedre hjelp

Langsiktig og bedre hjelp til barn av psykisk syke foreldre eller barn med foreldre med rusproblemer, - lover Regjeringen i det de legger frem en ny flerårig satsing.

Sylvia Brustad og Manuela Ramin-Osmundsen åpnet i går konferansen "Barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre".

Sylvia Brustad pekte på at undersøkelser viser at om lag 130.000 familier lever med psykiske problemer og rusproblemer, 15.000 barn opplever at foreldrene er innlagt for psykiske lidelser og mer enn 200.000 barn og unge har foreldre som ruser seg slik at barna reagerer. Barn med psykisk syke foreldre eller rusmiddelavhengige foreldre har også høyere risiko for egne lignende problemer hvis de ikke får hjelp. De to statsrådene mener at barna utgjør en forsømt gruppe, og at det er på høy tid å legge til rette for langsiktig og bedre hjelp og oppfølging.

Mange av barna med foreldre med rusproblemer eller psykiske problemer er ikke kjent for hjelpeapparatet. Ramin-Osmundsen uttaler til Aftenposten at: "vi vet at barnehager og skoler i liten grad melder til barnevernet. For å hjelpe institusjonene med å bli sikrere i sine avgjørelser, er det behov for kartleggingsverktøy", sier barne- og likestillingsministeren.

Som første tiltak er det mobilisert 26 kommuner som skal være med i et prosjekt fram til 2014. I ti av kommunene skal forskere følge barna ekstra nøye. Målet å finne ut hva som virker. I forbindelse med prosjektet skal det også opprettes fem mye stillinger finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, som skal bistå kommunene i vanskelige saker.

Sylvia Brustad lanserte et eget informasjonshefte for barn av foreldre med rusproblemer. Heftet tar blant annet opp vanlige reaksjoner hos barn når foreldrene ruser seg, hvordan rusen kan påvirke de voksne og informasjon om hvor barn og foreldre kan få hjelp. Enkelte organisasjoner er kritisk til heftet, slik for eksempel Ungdom mot narkotika >>les mer

Om ca en uke vil www.forebygging.no legge ut film opptak fra hele konferanse. Da vil du med andre ord få sjansen til å blant annet få vite mer om regjeringens satsing.

Regjeringen.no >>les mer

Informasjonshefte fra HOD >>les mer

Les mer hos SH-dir >>les mer

Les mer om saken i Aftenposten >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.11.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)