Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u40e3i
(Skriv inn koden over.)

 

Mobbing og vold mot homofile og lesbiske

Forsker Bera Moseng ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) har gjennomført en studie som viser at homofile og lesbiske ungdom opplever mer mobbing og vold enn heterofil ungdom.

Hovedspørsmålet som Moseng søker å besvare i rapporten er om; Er lesbiske og homofile tenåringer mer utsatt for mobbing, trusler og vold enn heterofile tenåringer? Rapporten er basert på to datakilder: Statistikk fra Ung i Oslo 2006 og som en referanse, Ung i Norge 2002.

Et hovedfunn i rapporten er at unge lesbiske og homofile tenåringer i Oslo er særlig utsatt for mobbing, systematiske trusler og vold. En av tjue lesbiske/bifile tenåringsjenter og en av fem homofile/bifile tenåringsgutter oppgir at de har blitt utsatt for daglig mobbing det siste året i Oslo. To av ti lesbiske/bifile og fire av ti homofile/bifile oppgir å ha vært utsatt for vold som krevde legebehandling siste året. Andelen er fire ganger større enn blant heterofile tenåringer.

Unge lesbiske og homofile tenåringer som oppgir å ha vært utsatt for vold fra egne foreldre er fire ganger større enn blant heterofile ungdommer. Blant heterofile tenåringer er andelen som oppgir å ha opplevd hjemmebasert vold er to prosent av jentene og tre prosent av guttene svarer at de har opplevd dette siste året.

Lesbiske og homofile oppgir oftere enn heterofile at de i forbindelse med bruk av rusmidler er blitt utsatt for vold. Data fra Ung i Oslo 2006 antyder at lesbiske/homofile som bruker narkotiske stoffer, bruker dem ofte og omlag to til tre prosent av de lesbiske/bifile jentene svarer at de har brukt hasj, ecstasy, amfetamin eller heroin mer enn 50 ganger siste året. Andelen homofile/bifile gutter som svarer det samme, er dobbelt så stor.

Halvparten av alle unge homofile gutter har eller har hatt selvmordstanker, mens bare fem prosent av heterofile gutter har hatt slike tanker. Også flere lesbiske jenter enn heterofile jenter har slike tanker.

Her finner du mer informasjon om rapporten >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.09.2007

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)