Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: tk3114
(Skriv inn koden over.)

 

Mobbingens konsekvenser

Mobbing er et samfunnsproblem med stor utbredelse i barne- og ungdomsmiljøer. Personer utsatt for mobbing kan utvikle mentale og kroppslige helseplager. Helsearbeidere bør vurdere om pasientens symptomer kan relateres til mobbing. Dette er hovedbudskapet i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Mobbing er et utbredt fenomen i barne- og ungdomsmiljøer - på tvers av kulturer og landegrenser. Om lag 10 % av barn og unge i norske skoler blir utsatt for mobbing 2 - 3 ganger i måneden eller oftere. Mobbingen avtar gradvis med økende alder for begge kjønn. Mobbing kan settes i sammenheng med en rekke helseplager, og resultater fra tverrsnittsundersøkelser og prospektive studier viser gjennomgående en sammenheng mellom det å bli mobbet og symptomer på dårlig psykisk og somatisk helse. Personer som både mobber andre og selv blir mobbet, er en spesielt utsatt gruppe. Jenter rapporterer om større plager enn gutter. Problemene kan vedvare i flere år etter at mobbingen tok slutt, men det er fortsatt mangel på longitudinelle studier av årsaksmekanismer og langtidseffekter.
Artikkelen oppsummeres kunnskap fra forskningslitteraturen om sammenhengen mellom det å bli utsatt for mobbing og psykisk og somatisk helsetilstand hos barn og ungdom.

Les artikkelen her: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1563713

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.10.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)