Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j4pty1
(Skriv inn koden over.)

 

Ny rapport om spilleavhengighet

SINTEF Helse har gjort en landsomfattende undersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet om befolkningens forhold til pengespill. Undersøkelsen viser at spilleproblemene har samme utbredelse i befolkningen nå som for fem år siden.

Om undersøkelsen
10 000 tilfeldige utvalgte personer (16-74 år) var invitert til å delta i studien, og fikk tilsendt et spørreskjema i posten. Det ble spurt om pengespillevaner, og instrumentet NODS ble benyttet for kartlegging av spilleproblemer. Svarprosenten var 36 % i 2007, mot 42 % i 2002. Undersøkelsen ble gjennomført i januar-mars 2007, altså før spilleautomatene forsvant fra det norske markedet i juli 2007. Resultatene er sammenholdt med funn fra en tilsvarende norsk undersøkelse fra 2002 gjennomført av SIRUS.

Pengespillvaner
Andelen personer som oppga at de spilte pengespill gikk noe ned fra 2002 til 2007. 88% av de spurte oppga at de noen gang hadde spilt pengespill, og 70% hadde spilt i løpet av de siste 12 månedene. Det mest spilte spillet de siste 12 månedene var Lotto/Viking Lotto etterfulgt av skrapelodd, Joker og Ekstra. Personer som spilte pengespill hyppigst var menn over 45 år og med lavere utdanning.

Pengespilleproblemer
1,7 prosent av alle voksne i Norge – 62 000 mennesker – har eller har hatt problemer med pengespill. Det var ingen signifikante endringer i andelen med nåværende eller livstid problemspill fra 2002 til 2007. 
Den ferske undersøkelsen viser at det oftest er unge menn som har et spilleproblem. På spørsmål om hvilke spill som opptar dem mest, svarer 36 prosent av problemspillerne at dette er spilleautomater. 20 prosent oppgir at det er internettpoker eller andre internettspill, og åtte prosent svarer at det er skrapelodd. Problemspillere kjøpte spill over internett i større grad enn spillere uten problem.

Debutalder for problemspillere var 14.9 år, noe som er lavere enn for normalspilleren (18,7 år). Problemspillerne spilte hyppigst på spilleautomater, skrapelodd og Tipping. De oppga at de brukte mest tid på Tipping og mest tanker og penger på spilleautomater. De oppga 30 ganger oftere enn normalspillerne å ha tapt mer enn 1000 kroner i løpet av en dag. Problemspillerne oppga stort sett ukentlig eller periodevis spill.

Problemspillerne rapporterte oftere enn normalspillere om selvmordstanker, tvangstanker/handlinger, eller alkohol eller stoffmisbruk. De oppga også oftere at de hadde søvnproblemer, depresjon eller angst.

Andelen problemspillere som oppga at de hadde blitt behandlet for spilleavhengighet var svært lav.

Les hele rapporten >>les mer

Pressemelding fra SINTEF >>les mer

Les om saken i Dagbladet >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.12.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)