Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sj0p88
(Skriv inn koden over.)

 

Ny undersøkelse om ungdom og bruk av rusmidler

SIRUS har siden 1968 gjennomført årlige undersøkelser om ungdom og bruk av rusmidler. Nå er resultatene for 2007 klare, og de viser at bruk av alkohol blant ungdom mellom 15 - 20 år har vært rimelig stabilt siden tusenårsskifte. Stadig færre ungdom bruker cannabis og marihuana

Årlig gjennomføres den landsomfattende ungdomsundersøkelsen, som favner i underkant av 2000 respondenter mellom 15 og 20 år. Astrid Skretting, SIRUS som er ansvarlig for undersøkelsene understreker at det sannsynligvis finnes statistiske feilmarginer ved undersøkelsene, og derfor må undersøkelsen tolkes med forsiktighet.

Alkohol

Det undersøkelsen imidlertid finner er at det var en økning i bruk av alkohol blant ungdom fra første halvdel av 1990-tallet frem til tusenårsskifte. Det beregnede gjennomsnittlige forbruket av alkohol blant ungdom mellom 15 - 20 år er relativt stabilt på 5 liter ren alkohol fra 2000 og frem til i dag. Gutter drikker klart mer enn jenter. Den gjennomsnittlige debutalder for alkohol synes også å vre stabil, - 14.5 år for øl og omkring 15 år for vin, rusbrus/cider og brennevin.

Illegale rusmidler

I Norge er det cannabis (hasj og marihuana), som er det narkotiske stoffet flest ungdom rapporterer at de har brukt. Det har vært en viss nedgang i bruk av cannabis de senere årene. Ved tusenårsskifte var det 18% av ungdommene som rapporterte at de noen gang hadde brukt cannabis, mens det tilsvarende tallet for 2007 er 11 %. Ungdom som rapporterte at de har brukt cannabis i løpet av de siste seks månedene var i 2000 ca 9 - 10  %, mens tilsvarende tall for 2007 er omkring 6 %.

Undersøkelse tar spesifikt for seg ungdom i Oslo, og også her ser man en viss nedgang i bruk av cannabis. I de siste par årene er det i underkant av 20 % som oppgir at de har brukt cannabis noen gang, mens omkring 9 % rapporterer å ha brukt det i løpet av de siste seks månedene. Tilsvarende tall for år 2000 er henholsvis 28 % og 16 %.

Også for andre narkotiske stoffer har det vært en nedgang eller utflating de siste årene.

Her finner du Ungdomsundersøkelsene 1968 - 2007, SIRUS  >>les mer

Les også mer om saken i Aftenposten >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.11.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)