Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u5v4x6
(Skriv inn koden over.)

 

Nye tall om kjøp av alkohol, grensehandel og bruk av narkotika

Statistisk sentralbyrå viser i sin kvartalsvise rapport at  det de tre første kvartalene i år er det registrert omsatt nesten 2 millioner liter mer vin enn i den samme perioden i fjor. Også salget av rusbrus har økt mye.

SIRUS har gjort en undersøkelse som viser at forbruket av alkohol kjøpt ved grensen er relativt stabil.

Tall fra EMCDDA viser at bruk av narkotika i Europa har stabilisert seg.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Det er solgt 47 millioner liter vin i løpet av de tre første månedene i år. Siden 1996 er omsetningen av vin nesten doblet i Norge.

Så langt i år har brennevinssalget økt med 3,4 prosent, vinsalget med 4,4 prosent og rusbrussalget med 9,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen av øl er den eneste som holder seg relativt konstant.

Målt i ren alkohol (antall alkoholliter) drakk hver innbygger på 15 år og over 4,78 liter alkohol de tre første kvartalene i år. Det er en vekst på 0,10 liter eller 2,1 prosent fra samme periode i 2006.

Les mer på ssb.no >>les mer

Les også om saken på NRK >>les mer

Grensehandel

SIRUS har  i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet søkt å kartlegge nordmenns forbruk av uregistrert alkohol. Dette er alkohol som enten er handlet over grensen til Sverige eller Danmark, kjøpt i taksfributikker, smuglersprit eller hjemmeprodusert alkohol. Undersøkelsen gjennomføres i mars og september hvert år, hvor et representativt utvalg av befolkningen fra 15 år og over blir stilt spørsmål om sitt forbruk av uregistrert alkohol.

Det selvrapporterte forbruket av alkohol som er handlet taksfritt eller kjøpt i Sverige, ser ut til å være noenlunde stabilt. Likevel oppgir flere nordmenn at de har kjøpt øl og vin taksfritt eller over grensen i år i forhold til samme periode i fjor.

Les mer om grensehandel på SIRUS >>les mer

Narkotika situasjonen i Europa

Etter over ti år med økende narkotikabruk kan Europa nå være på vei inn i en mer stabil periode, melder EUs narkotikabyrå EMCDDA. De positive meldingene overskygges imidlertid av økende kokainbruk og et stort antall narkotikarelaterte dødsfall.

Rapporten for 2007 er basert på datamateriale fra alle EU-land og Norge. De fleste dataene er fra 2005. SIRUS er norsk kontaktpunkt for EMCDDA.

Bruk av narkotika

Om lag 4,5 millioner europeere rapporterer å ha brukt kokain det siste året. På tross av store variasjoner landene imellom bekrefter nyere data at kokain nå er Europas foretrukne sentralstimulerende stoff. Det er det nest vanligste illegale rusmiddelet etter cannabis – foran ecstasy og amfetamin. EMCDDA anslår at totalt rundt 12 millioner europeere – eller 4 % av alle voksne – har prøvd kokain. Det var rekordstore kokainbeslag i Europa i 2005: 107 tonn, en økning på over 45 % i forhold til 2004.

Narkotikarelaterte dødsfall

Europa risikerer å ikke nå målet om å redusere antallet narkotikarelaterte dødsfall. Det er mellom 7000 og 8000 overdoser hvert år, hovedsakelig knyttet til heroin. Det er ingen nedadgående trend å spore i de nyeste dataene.

Les mer om undersøkelsen på SIRUS >>les mer

EMCDDA sin pressemelding >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.11.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)