Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0infq5
(Skriv inn koden over.)

 

Satsing på barn og unge med atferdsvansker

Vi arbeider for åpnere barnevern og tettere kontakt mellom tjenester som treffer barn i ung alder, skriver Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen i en kronikk i Østlendingen

Regjeringen har som mål å hjelpe barna og deres nærmeste til å fungere slik at de kan bruke sine evner, ressurser og forutsetninger på en konstruktiv måte skriver Ramin-Osmundsen.

Omlag 40.000 barn mottok hjelp fra barnevernet i 2006, dette er en økning på 3 prosent fra året før. Omkring fem prosent av alle barn og unge har alvorlige atferdsvansker. Det betyr at utfordringene for å fange opp disse barna og gi dem hjelp så tidlig som mulig er av stor betydning. Ramin-Osmundsen skriver i kronikken at Regjeringen skal prioritere disse barna ved blant annet å gi støtte til utvikling og evaluering av forskning som viser hvordan alvorlige atferdsvansker kan reduseres og positiv atferd forsterkes. Opprettelsen av institusjonene Multifunc nevnes også som et av tiltakene Regjeringen vil satse videre på, samtidig som kravene til de tiltakene som settes i verk økes. Barn og unge som sliter med alvorlige atferdsvansker skal ikke utsettes for tiltak som vi ikke vet fungerer, eller som i verste fall kan være skadelige, skriver Ramin-Osmundsen.

Les Osmundsens kronikk i Østlendingen >>les mer

Les også om barnevernsbarn og ettervern >>les mer

Les om Multifunc institusjonene >>les mer

Artikkel "Barn med psykiske lidelser blir oversett" i VG >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.11.2007

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)