Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: r82ip4
(Skriv inn koden over.)

 

Stabile tall for mobbing i skolen

Elevundersøkelsen for 2006 viser at elevene jevnt over trives godt på skolen, - og at graden av mobbing er rimelig uendret sammenlignet med tall for 2005.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører hver vår en nettbasert undersøkelse der elevene i grunnskolen og videregående skole har mulighet til å vurdere sitt eget læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn i grunnskolen og på grunnkurs i videregående skole, - for de øvrige trinnene er undersøkelsen frivillig. Elevundersøkelsen består av en serie spørsmål hvor elevene vurderer ulike sider ved skolen, - og det var de samme spørsmålene som ble stilt i elevundersøkelsen for 2005. Resultatene fra 2005 og 2006 kan derfor sammenlignes.

Analysen av Elevundersøkelsen 2006 viser få endringer fra tidligere år. Det store flertallet av elever trives godt på skolen, - men resultatene viser at at den sosiale trivselen er større enn trivselen med det faglige arbeidet. Nesten 80 % av elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole svarer at de er interessert i å lære i de fleste fagene eller i mange fag. Dette er et positivt resultat som er nesten identisk med resultatet fra 2005. Det kan gi inntrykk av høy motivasjon for å lære på skolen. Men samtidig svarer ca. 20 % at de ikke trives med skolearbeidet (i det hele tatt eller i mindre grad), mens ca. 60 % svarer at de trives i noen grad.

Selv om de fleste elevene trives godt, så sier fortsatt om lag fem prosent av elevene at de blir mobbet en eller flere ganger i uka. Det er litt mer mobbing i grunnskolen enn på videregående og guttene er mer utsatt for mobbing enn jentene. Omtrent 40 prosent sier at lærerne sjelden passer på at elevene ikke bli mobbet. Blant de elevene som selv oppgir å bli mobbet er dette tallet enda høyere. Dette tyder på at mye mobbing finner sted uten at medelevene reagerer og uten at lærerne kjenner til det eller gjør noe med det.

Fra 1990-årene og frem til tusenårsskiftet var det en betydelig økning i frekvensen av mobbing. For å redusere en ytterligere utbredelse av mobbing iverksatte regjeringen i 2002 en kampanje mot mobbing. Dersom man sammenligner resultatene i forhold til mobbing  fra elevundersøkelsen i 2006 med tidligere elevundersøkelser (fra 1999, 2002 og 2005) finnes det praktisk talt ingen endringer.

Les sammendrag av undersøkelsen her >>les mer

Her finner du hele undersøkelsen >>les mer

Dagsavisens oppslag om undersøkelsen >>les mer

Anbefalte tiltak i skolen >>les mer

Utdanningsdirektoratet >>les mer

Og les om Regjeringens manifest 2007 >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.09.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)