Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0dux44
(Skriv inn koden over.)

 

Svangerskap og alkoholbruk

Astrid Alvik har i et doktorgradsarbeid undersøkt bruk av alkohol og tobakk før, under og etter svangerskap. I sin avhandling "Alcohol use before, during and after pregnancy A population based study in Oslo, Norway" fant hun at 40% av de gravide ikke ble totalavholdende under svangerskapet.

Alkohol

Alvik undersøkte drikkevanene til 1749 Oslo-kvinner før, under og etter svangerskapet. Studiet viste at selv om nesten alle reduserte alkoholforbruket sitt betydelig når de ble gravide, var det fortsatt 40 prosent som ikke ble totalavholdende. Av dem som drakk mer enn sju alkoholenheter (en enhet = et glass vin eller øl eller en drink) per uke før de ble gravide, var det hele tre av fire som ikke ble totalavholdende.

Endringene i alkoholforbruket kom først når kvinnene skjønte at de var gravide. Det gjaldt også de kvinnene som hadde planlagt å bli gravid, noe som viste seg å gjelde 78 prosent av kvinnene. Å ha vært full før man visste at man var gravid, er heller ikke uvanlig.

60 prosent rapporterte at de hadde drukket fem glass eller mer ved minst én gang de siste månedene før svangerskapet, mens 25 prosent meldte at de hadde gjort det samme i løpet av de første seks ukene i svangerskapet.

Forskningsresultater viser at hjerneutviklingen til fosteret kan skades allerede før kvinnene vet at de er gravide. Når en fjerdedel sier de har inntatt 5 enheter/ glass alkohol eller mer minst én gang tidlig i graviditeten, er dette grunn til bekymring. Det betyr at hvert fjerde foster kan stå i fare for å få en subobtimal utvikling. Undersøkelser har vist at det er økt sjanse for lærevansker og mental helse problemer som rus og personlighetsforstyrrelser etter slikt inntak.

Nikotin

Nikotin er også skadelig for fosteret, og Alviks undersøkelse viste at en tredjedel av de som røykte når de ble gravide, fremdeles gjorde det ved slutten av svangerskapet.

Før svangerskapet røkte 37 prosent av kvinnene, og 25 prosent daglig. Dette ble redusert til 12 prosent i slutten av svangerskapet, og til sju prosent for den daglige røykingen. Et halvt år etter fødselen røkte imidlertid 18 prosent igjen, mens 9 prosent røykte daglig.

Alkoholråd til gravide

En fersk studie fra Lade Behandlingssenter viser at helsepersonell i Trondheim gir svært sprikende råd om alkoholbruk under svangerskapet. Kun halvparten av kvinnene oppfordres til totalavhold forteller fagsjef Kristin Tømmervik til NRK. Et glass i ny og ne vil vi ikke anbefale ut fra det vi vet fra dagens forskning sier fagsjef Kristin Tømmervik. Hun mener rådgivningen til de gravide må forbedres. Jordmødre og leger som møter gravide har stor innflytelse, og bør gi entydige, klare råd.

Kampanje Alkoholfritt svangerskap

Sosial- og helsedirektoratet starter i disse dager kampanjen "Alkoholfritt svangerskap" med et klart råd til gravide om helt å kutte alkoholbruken. Kampanjen informerer om at selv små mengder alkohol kan være uheldig for barnet.

Informasjon om Anne Alviks dr.grad >>les mer

Artikkel fra NRK >>les mer

Lade behandlingssenter >>les mer

Kampanjen Alkoholfritt svangerskap >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.10.2007

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)