Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 735637
(Skriv inn koden over.)

 

Tiltak for røykestopp - virker de?

En rapport fra Kunnskapssenteret viser at røykeslutt-programmer virker bedre for folk med høyere utdanning

Kunnskapssenteret har i en rapport oppsummert fire kunnskapsoppsummeringer og 19 internasjonale studier som evaluerer tiltak for å få folk til å røyke mindre eller slutte helt. De gjennomgåtte studiene omhandler individrettede tiltak, og ikke strukturtiltak som avgiftsnivå eller lovregulering. De ulike tiltakene som ble undersøkt, har rettet seg mot ulike grupper; både skoleelever, gravide, høyrisikogrupper og hele befolkningen.

Flere av de undersøkte tiltakene var effektive overfor dagligrøykere. Oppsummering viser at ulike individrettede tiltak for røykeslutt virker best i grupper med høy sosioøkonomisk status. Foruten høy sosioøkonomisk status bidro motivasjon, høy debutalder for røyking og tid tilbrakt sammen med ikke-røykere til at deltakerne sluttet å røyke. Et godt sosialt nettverk hjelper også, viser tiltak overfor høyrisikogrupper.

Rapporten ble gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Les rapporten >>les mer

Kunnskapssenterets nettsider >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.09.2007

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)