Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6eyb6w
(Skriv inn koden over.)

Nyhetsarkiv 2014

Alkoholkonsumet øker i ferieperiodene
[20.12.2014 Redaksjonen]

Salgstall fra Vinmonopolet viser at nordmenn kjøper mer alkohol, og dermed trolig drikker mer i forbindelse med ferie enn ellers i året. Desember er den måneden nordmenn kjøper mest alkohol, etterfulgt av juli. I januar halveres alkoholsalget, sammenlignet med desember.

Mer...

Avrusning i svangerskapet gir positive resultater
[17.12.2014 Redaksjonen]

Det at gravide kvinner med rusproblemer får behandling under svangerskapet, bidrar til en bedre start for både mor og barn på flere områder. Dette kommer frem i en studie fra Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Mer...

Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur
[12.12.2014 Redaksjonen]

Bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) er økende, men det er foreløpig lite norsk forskning på tema. En studie fra SIRUS har gjennom intervjuer, deltakelse på «dampetreff» og observasjoner dokumentert oppfatningene og holdningene til brukere av e-sigaretter. 

Mer...

Økning i antallet bilførere som blir tatt for kjøring i legemiddelrus
[09.12.2014 Redaksjonen]

I 2012 ble regelverket for alkoholpåvirket kjøring og kjøring med annen rus likestilt. En studie fra  Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det nye regelverket har positive konsekvenser. Politiet har blant annet stoppet og tatt blodprøve av 20 prosent flere førere med mistanke om kjøring i legemiddelrus.

Mer...

Vold og fyll bidrar til utrygge bysentrum
[05.12.2014 Redaksjonen]

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at 36 prosent av befolkningen føler det er utrygt å være i sentrum i sin hjemkommune i helgene. 21 prosent sier de ville gått ut oftere dersom det var mindre vold og fyll.

Mer...

Rusfagmagasin- med fokus på ungdom og rus
[02.12.2014 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I dette temamagasinet settes det fokus på ungdomstid og bruk av rusmidler. Hva vet vi, hvordan forstår vi, hva er eksempler på gode tiltak i kommunene, og hva kan være til hjelp for unge med rusproblemer?

Mer...

Alkoholberuselse blant ungdom øker risiko for selvskading
[21.11.2014 Redaksjonen]

En studie viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse. Funnene tyder på at det er mulig å redusere omfanget av selvskading blant unge dersom man får redusert ungdomsfylla.

Mer...

Slik stopper vi mobbing – en håndbok
[12.11.2014 Redaksjonen]

Mobbing er et aktuelt tema i Norge i dag, slik det dessverre har vært i mange år. Mobbing foregår på mange arena, og rammer mange ulike aldersgrupper. En ny bok presenterer en "handlingsløype" som kan tas i bruk for å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing.

Mer...

Bekymring knyttet til syntetisk narkotika
[10.11.2014 Redaksjonen]

Nye syntetiske rusmidler er høypotente etterligninger av den tradisjonelle narkotikaen. Det mest alvorlige er at selv små doser av disse stoffene kan gi veldig sterke virkninger, altså de har potensial for rusvirkninger langt sterkere enn de tradisjonelle narkotiske stoffene. De siste årene er det registrert økning i antallet, mangfoldet og tilgjengeligheten, og det skaper bekymring.

Mer...

En av tre nordmenn har trolig kjørt med promille
[03.11.2014 Redaksjonen]

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge. I tillegg er ruspåvirkning en vesentlig årsak til trafikkulykker, som også rammer mange uskyldige. Til tross for at det er et stort fokus på promillekjøring i Norge, viser en undersøkelse at en av tre bilførere tror de har kjørt med ulovlig promille.

Mer...

Dagens unge både røyker mindre og har en kortere røykekarriere enn tidligere generasjoner
[27.10.2014 Redaksjonen]

SIRUS-forskere har tatt en gjennomgang av hvordan røykevanene har vært i Norge over en periode på over 100 år. Konklusjonen er at ikke bare røyker dagens unge mindre, de stumper også røyken tidligere enn generasjonene før dem.

Mer...

Sammenheng mellom nedgang i alkoholforbruk og antall stordrikkere blant ungdom
[21.10.2014 Redaksjonen]

Endringer i alkoholforbruket i en befolkning endrer seg kollektivt på alle forbruksnivåer, og dette gjelder også blant ungdom. Dette bekreftes i en ny studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Mer...

Over 20 000 nordmenn har spilleproblemer
[14.10.2014 Redaksjonen]

Rundt 22 000 nordmenn har i dag spilleproblemer. Dette kommer frem i en undersøkelse fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Samtidig viser undersøkelsen at det har vært en nedgang i antall problemspillere det siste tiåret. 

Mer...

Hva sier forskningen om helseskadelige konsekvenser av cannabisbruk?
[10.10.2014 Redaksjonen]

Forskeren Wayne Hall har gått igjennom forskningen, i perioden fra 1993 til 2013, som tar for seg helseskadelige konsekvenser av cannabisbruk. Han konkluderer med at om man starter tidlig ned cannabis og røyker regelmessig, kan bruken ha en negativ innvirkning på folks mentale helse.

Mer...

Genetisk sårbarhet er den viktigste årsaken til at unge mennesker utvikler alkoholmisbruk
[07.10.2014 Redaksjonen]

Årsaken til at en person drikker tidlig i ungdommen og senere utvikler et alkoholmisbruk, er først og fremst knyttet til en genetisk sårbarhet for å utvikle alkoholisme. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), der man har sett på sammenhengen mellom alkoholdebut og senere alkoholavhengighet.

Mer...

Foreldre er sentrale for å forebygge rusbruk blant ungdom
[01.10.2014 Redaksjonen]

At foreldre er viktige aktører i rusforebyggende arbeid er noe vi har visst lenge. Dette bekreftes også gjennom forskningsprosjektet «Youth in Europe», som har som mål å bidra til mer kunnskapsbasert politikkutvikling og fakta om livet til europeisk ungdom.

Mer...

«Vær smart, ta gode valg»- informasjonshefte til barn
[26.09.2014 Redaksjonen]

”Vær smart, ta gode valg” er en ny publikasjon fra Barnevakten. Informasjonsheftet er utviklet med tanke på å tilby barn et lettlest og lærerikt innblikk i de mange mulighetene og utfordringene i mediehverdagen.

Mer...

De aller fleste får seg jobb selv om de dropper ut av skolen
[23.09.2014 Redaksjonen]

Ofte får man inntrykk av at de som ikke fullfører videregående skole, havner utenfor arbeidslivet og får sosialhjelp. Forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) viser at omtrent 70 prosent av dem som ikke fullførte skolen, er i jobb 10 år etter de begynte på videregående skole.

Mer...

Sammenheng mellom skolen som organisasjon og utbredelse av mobbing
[21.09.2014 Redaksjonen]

Ved skoler der elever melder om mye mobbing, rapporterer lærerne om svak ledelse, dårlig samarbeid og mindre autoritet. Dette kommer frem i en studie som omfatter elever og lærere ved utvalgte skoler i Norge.

Mer...

WHO foreslår flere forebyggende tiltak mot e-sigaretter
[16.09.2014 Redaksjonen]

Verdens helseorganisasjon (WHO) tar opp kampen mot elektroniske sigaretter og den globale tobakksindustrien. I en rapport kommer de med flere forslag til tiltak for å begrense salg og bruk av e-sigaretter.

Mer...

Ny bok: Forebygging og behandling av rusproblemer
[11.09.2014 Redaksjonen]

Hva er et rusproblem? Hvordan blir rusproblemer utviklet? Hvordan kan vi forebygge og behandle rusproblemer? Dette er noen av problemstillingene som blir belyst i en ny bok.

Mer...

Behov for tydeliggjøring av samfunnsoppdrag og oppgaver til de nasjonale og regionale kompetansesentrene
[08.09.2014 Redaksjonen]

En gjennomgang av 34 nasjonale og regionale kompetansesentre viser at tjenestetilbud fremstår uoversiktlig og at god koordinering mangler. Det er heller ikke entydig hva som er kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag.

Mer...

Mindre fyll og bråk under årets fadderuker
[02.09.2014 Redaksjonen]

Sensommer betyr studiestart over hele landet, og mange studenter samles både  på utesteder og i gatene. De fleste studiesteder arrangerer fadderuker, og årets arrangementer ser ut til å ha vært preget av mindre fyll og vold enn tidligere.

Mer...

Oslo kommune er tildelt Regjeringens kriminalitets-forebyggende pris 2014
[22.08.2014 Redaksjonen]

Denne uken ble årets kriminalitetsforebyggende pris tildelt Oslo kommune. I juryens begrunnelse heter det at Oslo kommune får prisen for måten de har organisert det kriminalitetsforebyggende arbeidet på, og for de gode resultatene.

Mer...

DIREKTESENDING - Nordisk folkehelsekonferanse 26. -29. august i Trondheim
[20.08.2014 Redaksjonen]

Den 11. Nordiske folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim, 26. - 29. august 2014. Forebygging.no filmer og overfører plenumsforedragene direkte, og gir deg dermed muligheten til å få med deg interessante foredrag knyttet til samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden. Foredragene vil også  være tilgjengelig på forebygging.no etter at konferansen er over.

Mer...

1 2 3 4 > »
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)