Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: nngr54
(Skriv inn koden over.)

 

Alkoholberuselse blant ungdom øker risiko for selvskading

En studie viser at hvert fjerde tilfelle av selvskading blant norsk ungdom er forårsaket av alkoholberuselse. Funnene tyder på at det er mulig å redusere omfanget av selvskading blant unge dersom man får redusert ungdomsfylla.

Tidligere studier har vist at selvskading er mer utbredt blant ungdom som drikker mye, og at mange er beruset når de skader seg. Samtidig har man i disse studiene ikke kunne fastslå at det er alkoholbruken som er årsak til selvskadingen. Mange faktorer har betydning, som eksempelvis gener, personlighetstrekk og traumer i barndommen. Tidligere studier har ikke tatt alle slike faktorer i betraktning, og de kan dermed ha overvurdert alkoholbrukens rolle som årsak til selvskadingen.

SIRUS-forskerne Ingeborg Rossow og Thor Norström har derfor testet sammenhengen mellom alkoholberuselse og selvskading blant ungdom med en ny analysemetode,  som i større grad tar høyde for faktorer som er stabile over tid og som kan påvirke både alkoholbruk og selvskading. Studien bygger på longitudinelle data (opplysninger om de samme personene innsamlet over en lengre periode) fra 2681 ungdommer fra hele Norge. De har svart på en rekke spørsmål om blant annet selvskading, rusmiddelbruk og psykisk helse.

Resultatene fra studien tyder på at samvariasjonen mellom alkoholberuselse og selvskading delvis kan tilskrives de overnevnte faktorene. Samtidig ser man en betydelig økning i risikoen for selvskading blant ungdom som økte beruselsesfrekvensen over tid. De to forskerne har også undersøkt om samvariasjonen mellom alkoholberuselse og selvskading kunne tilskrives forhold som kan variere over tid, nærmere bestemt svakt sosialt nettverk, depresjonssymptomer og foreldres alkoholproblemer. Analysene viste at selv når det ble kontrollert også for disse forholdene, økte risikoen for selvskading dersom beruselsesfrekvensen økte.

Konklusjonen i denne studien er at antakelsen om at samvariasjonen mellom beruselse og risiko for selvskading hos ungdommer til dels kan tilskrives andre faktorer, men funnene tyder også på at alkoholberuselse likevel er en viktig årsaksfaktor for selvskading blant ungdom. Resultatene tyder på at en fjerdedel av tilfellene av selvskading blant unge er forårsaket av alkoholberuselse.

I et intervju på sirus.no sier Rossow at funnene tyder på at det er mulig å redusere omfanget av selvskading blant unge dersom man får redusert ungdomsfylla. Hun trekker fram flere tiltak som effektive i så måte; som begrensning av tilgjengelighet og høye priser på alkohol.

 

Les mer om studien >> sirus.no

Få tilgang til artikkelen i tidsskriftet >> Addiction

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.11.2014

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)