Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 077182
(Skriv inn koden over.)

 

Alkoholkonsumet øker i ferieperiodene

Salgstall fra Vinmonopolet viser at nordmenn kjøper mer alkohol, og dermed trolig drikker mer i forbindelse med ferie enn ellers i året. Desember er den måneden nordmenn kjøper mest alkohol, etterfulgt av juli. I januar halveres alkoholsalget, sammenlignet med desember.

Mens alkoholforbruket går ned i flere europeiske land, øker det i Norge. I gjennomsnitt får hver voksne nordmann i seg nærmere åtte liter ren alkohol i året. Ifølge russtatistikk ble det omsatt 6,21 liter ren alkohol per innbygger over 15 år i 2012. I tillegg kommer 1,6 liter som er kjøpt utenfor Norge, smuglet eller produsert privat. Rusforskningen de siste årene viser at det er stor forskjell på generasjonene. Kort fortalt drikker de yngre mindre, mens den eldre garde får i seg mer alkohol enn tidligere.

Norsk alkoholpolitikk omfatter flere tiltak for å begrense omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer; et relativt høyt prisnivå, begrensninger på tilgjengelighet, aldersgrenser for kjøp av alkohol, restriksjoner på reklame og markedsføring samt restriktive tiltak for å begrense promillekjøring. Et av de viktigste regulatoriske virkemidlene i Norge for å begrense alkoholsalget, er vinmonopolordningen. Vinmonopolet står for en stor del av salget av sterkøl, vin og brennevin i Norge. Ved å se på salgsstatistikken fra Vinmonopolet de 3 siste årene, får vi et bilde av hvordan alkoholsalget varierer fra år til år og måned til måned.

Tabell: oversikt over alkoholomsetning fra Vinmonopolet, fordelt på år og måned. Målenhet er 1000 alkoholliter

 

 

 

 

 

Når det gjelder salg av alkohol, ser det ut til å være små endringer på årsbasis i perioden 2012-2014. Fra 2012 til 2013 var det en økning på 1.0 % i salg av alkohol fra Vinmonopolet. Så langt i 2014, ser det ut til å være en økning på ca 0,5 %.  Totalt ligger alkoholsalget på omtrent 80 millioner liter pr. år i 2013.

Det interessante er å se på hvordan salget fordeler seg på de ulike månedene. Tabellen ovenfor viser en tydelig trend med mer salg av alkohol i typiske feriemåneder. Desember er den måneden nordmenn kjøper mest alkohol, etterfulgt av juli. I januar halveres alkoholsalget fra ca 5 millioner liter, sammenlignet med desember på ca 10 millioner liter. Ser vi på mars og april, skiller tallene fra 2014 seg ut fra 2012 og 2013, med lavere salg i mars og april. Dette har trolig sammenheng med at påsken 2014 var i midten av april, mens de to foregående årene var påsken i mars eller første uken av april.

Julebordsesong, alkohol knyttet til julemat og tradisjonell juledagsfesting kan være årsaker til at desember skiller seg klart ut som den måneden vi drikker mest alkohol, også sammenlignet med de enkelte feriemånedene på sommeren.

 

 

Les mer om konsekvenser av høyt alkoholkonsum i ferier >> vg.no

For mer informasjon om nordmenns alkoholbruk >> statistikk.sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.12.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)