Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 06k75p
(Skriv inn koden over.)

 

Avrusning i svangerskapet gir positive resultater

Det at gravide kvinner med rusproblemer får behandling under svangerskapet, bidrar til en bedre start for både mor og barn på flere områder. Dette kommer frem i en studie fra Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Ofte er det mange negative konsekvenser for barn som blir født av kvinner som har brukt rusmidler under graviditet. Konsekvensene kan blant annet være lav fødselsvekt, kortere svangerskapslengde og mindre hodeomkrets enn andre nyfødte. Babyene kan også få sterke abstinenser som nyfødte, såkalt neonatalt abstinenssyndrom (NAS).

Stipendiat Kristin Haabrekke ved RBUP har i sin doktorgrad sammenlignet to grupper barn født av mødre med rusproblemer, fra to ulike tidsperioder. De to gruppene er også sammenlignet med kontrollgrupper med barn av mødre som ikke har rusproblemer. Til sammen deltok omtrent 200 deltakere i studien.

Den ene gruppen mottok ingen spesielt tilrettelagt behandling for sine rusproblemer under graviditeten, fordi det på starten av 1990-tallet ikke fantes et slikt tilbud. Den andre gruppen mødre var innlagt på institusjon og avruset under graviditet i perioden mellom 2004 og 2008. Resultatene viste at ingen av de barna som ble født av mødre som fikk hjelp til avrusning innenfor skjermede, trygge og profesjonelle rammer, ble født med neonatalt abstinenssyndrom. Det hadde derimot 77 prosent av barna til mødre som ikke fikk behandling. Videre viste studien at barnas hodeomkrets var større og svangerskapet lenger hos barna til de kvinnene som fullførte avrusningsbehandlingen. Det indikerer bedre fostervekst og hjerneutvikling.

Det har lenge vært en debatt om avrusning av gravide kan gi økt risiko for spontanabort, og at kvinnene kan utsette seg for overdoserisiko om de brått avbryter behandlingen og ruser seg. I denne studien finnes det ingen holdepunkter for dette.

Norsk lovverk er i en særstilling i verdenssammenheng ved at det finnes en paragraf som beskytter ufødte barn. Loven kom i 1996. I Haabrekkes studie var åtte av kvinnene tvangsinnlagt, og fikk behandling på institusjoner som tilbyr et omfattende behandlingsopplegg som tilpasses hver enkelt gravid. Kvinnene trenger – og får ofte omfattende hjelp på flere av livets områder. Behandlingene disse gravide kvinnene og ofte deres barn og partnere får, kan synes ressurskrevende på kort sikt. Men kostnadene bør sees i sammenheng med de kostnadene som er forbundet med å behandle de nyfødte barna som blir født med NAS, og eventuelle medfølgende tilstander hos barna etter langvarig ruseksponering i svangerskapet, sier Haabrekke i et intervju på forskning.no.

 

Studien er publisert i tidsskriftet >> Journal of Addictive Diseases

Les intervju med Kristin Haabrekke >> forskning.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
17.12.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)