Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s560j0
(Skriv inn koden over.)

 

Bekymring knyttet til syntetisk narkotika

Nye syntetiske rusmidler er høypotente etterligninger av den tradisjonelle narkotikaen. Det mest alvorlige er at selv små doser av disse stoffene kan gi veldig sterke virkninger, altså de har potensial for rusvirkninger langt sterkere enn de tradisjonelle narkotiske stoffene. De siste årene er det registrert økning i antallet, mangfoldet og tilgjengeligheten, og det skaper bekymring.

Nye syntetiske rusmidler har mange navn, men omtales blant annet som legal highs, designer drugs, motedop, new psychoactive drugs, Spice, K2, Herbal highs, research chemicals (RC), bokstav-droger, internett dop osv. Felles for dem er at dette er syntetisk fremstilte stoffer som er laget for å etterligne virkningen av kjente narkotiske stoffer, men hvor produsentene stadig gjør små endringer i molekylstrukturen for å omgå den eksisterende narkotikalovgivningen i de enkelte land

Syntetiske cannabinoider er de mest vanlige nye syntetiske rusmidlene, og er kjemiske stoffer som er laget for å etterligne rusvirkningen til cannabis. Selv om syntetiske cannabinoider nok til en viss grad omsettes via vennenettverk og regulære narkotikahandlere, selges trolig det meste av disse stoffene via internettbutikker med utenlandske nettadresser.

Årlig gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en rapport som beskriver narkotikatrender i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge. I rapporten «European drug report 2014» knytter det seg stor bekymring til den store innførselen av syntetiske stoffer. Det mest alvorlige er at selv små doser av disse stoffene kan gi veldig sterke virkninger, de har potensial for rusvirkninger langt sterkere enn de tradisjonelle narkotiske stoffene. Økningen i antallet, mangfoldet og tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer som oppdages i Europa, viser ingen tegn til å avta. I 2013 ble 81 nye stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling. Det totale antall nye stoffer som nå overvåkes, er dermed kommet opp i over 350. I løpet av de siste fire årene er det blitt oppdaget nærmere 250 stoffer, i følge EMCDDA.

I februar 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt i Norge. Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som eksempelvis syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika.

Nylig hadde TV2 et nyhetsinnslag, hvor det både fra Folkehelseinstituttet og Tollvesenet uttrykkes bekymring fordi flere nordmenn har omkommet etter å ha brukt syntetisk narkotika. De to siste ukene har toll, - og politimyndighetene i alle de fire nordiske landene samarbeidet om en felles massiv aksjon mot syntetisk narkotika. Totalt 156 beslag er blitt gjort, og trenden viser tydelig at antall beslag øker for hvert år.

 

 

Les mer om nye psykoaktive stoffer >> fhi.no

Gå til SIRUS-rapport 2/2013 >> Syntetiske cannabinoider. Nettbasert marked og en virtuell ruskultur

Les artiklene >> Nye syntetiske rusmidler - hva gjør vi med dem? og  Syntetiske cannabinoider – et nytt «skrekkdop» på narkotikamarkedet?

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.11.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)