Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 10426x
(Skriv inn koden over.)

 

Dagens unge både røyker mindre og har en kortere røykekarriere enn tidligere generasjoner

SIRUS-forskere har tatt en gjennomgang av hvordan røykevanene har vært i Norge over en periode på over 100 år. Konklusjonen er at ikke bare røyker dagens unge mindre, de stumper også røyken tidligere enn generasjonene før dem.

Ingeborg Lund og Karl Erik Lund har studert både hvordan røykevaner utvikler seg gjennom livet, og hvordan utviklingen i Norge har vært over en periode på over 100 år. Forskerne har data fra ulike kohorter (generasjoner) som er født mellom 1890 og 1994.

Resultatene viser at menn har konsumert mer enn 70 % av alle sigaretter i Norge siden 1930-tallet. I et epidemiologisk perspektiv har menn hatt en lengre og mer intens eksponering for sigaretter enn kvinner. Reduksjonen i antall røykere startet rundt 1950 i mannlige årskull, og på 1970-tallet blant kvinnene.

For menn har den typiske utviklingen vært at andelen røykere gradvis har økt fra de yngste aldersgruppene og opp til 30-årsalderen. I de tidligste kohortene i forskernes datamateriale begynte andelen røykere å gå ned da mennene var i 60-årsalderen. Blant mennene som er født etter 1950, går imidlertid røykeforekomsten ned allerede når de er i 30-åra. Mye tyder på at røyking har blitt mer knyttet til en livsfase heller enn at det er en vane for livet, sier forsker Ingeborg Lund i et intervju på sirus.no

Forskerne har også sett på sammenhengen mellom forekomsten av røyking og lungekreft. Resultatene viser at etter hvert som røyketallene har gått ned, har også lungekreftforekomsten gått ned. Det er en altså en klar sammenheng mellom røykingens varighet og de fleste røykerelaterte sykdommer, og derfor er det positivt at flere slutter å røyke tidligere nå.

I følge forskerne kan denne studien være nyttig med tanke på tobakksforebyggende arbeid. I og med at vi vet at det er vanlig å tenke på å slutte i 25-30-årsalderen, kan det være effektivt å sette inn målrettede tiltak mot nettopp denne aldersgruppen.

 

Les om saken >> sirus.no

Gå til artikkelen >> Lifetime smoking habits among Norwegian men and women born between 1890 and 1994: a cohort analysis using cross-sectional data

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.10.2014

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)