Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 12j830
(Skriv inn koden over.)

 

De aller fleste får seg jobb selv om de dropper ut av skolen

Ofte får man inntrykk av at de som ikke fullfører videregående skole, havner utenfor arbeidslivet og får sosialhjelp. Forskning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) viser at omtrent 70 prosent av dem som ikke fullførte skolen, er i jobb 10 år etter de begynte på videregående skole.

Idunn Brekke, førsteamanuensis ved HIOA, står bak studien som er publisert i tidsskriftet Acta Sociologica. Datamaterialet baserer seg på registerdata fra SSB, som inneholder informasjon om alle studenter som begynte i videregående skole mellom 1994-1998.

Det har de siste årene vært mye fokus og innsats rettet mot det høye frafallet fra videregående skole, og da spesielt elever ved yrkesfagutdanningen. Statistikken viser at omtrent en tredjedel avbryter videregående skole før tiden, og dette tallet har vært stabilt i mange år. Noen av årsakene til at elever avslutter skolegangen kan være dårlig motivasjon, helseproblemer eller et ønske om å begynne å jobbe.

Resultatene fra HIOA-studien viser at omtrent 70 prosent av dem som ikke fullførte skolen, er i jobb 10 år etter de begynte på videregående skole. De resterende 30 prosent er såkalt økonomisk inaktive, det vil si at de hverken er i arbeid, arbeidssøkende eller studerer, Selv om de fleste får seg jobb, viser det seg at ungdom som avbryter videregående skole, har mindre sannsynlighet for å få seg jobb enn de som fullfører. Mye tyder også på at de som ikke fullfører videregående skole har en mer ustabil tilknytning til arbeidslivet, at de i større grad går inn og ut av ulike arbeidsforhold.

Selv om forskningen peker mot at det er viktig å fullføre videregående skole, er det langt fra sikkert at de elevene som ikke er i jobb, hadde fått seg jobb om de hadde kommet seg gjennom utdanningen. Vi kan ikke si sikkert om det er selve frafallet fra skolen, eller om det er egenskaper ved personen som gjør at de ikke får seg jobb etterpå, sier Brekke i et intervju med forskningsmagsinet viten + praksis. Det kan være personlige egenskaper, som for eksempel at de ikke er motivert, som er årsaken til at de ikke får seg jobb, og ikke det faktum at de avbrøt skolegangen.

Brekke mener at det som skal til for å få ned frafallet, er tidlig innsats og tett oppfølging allerede på barneskolen. En utfordring er at skolen ofte ikke har ressurser til å følge opp de aktuelle elevene tett nok. Samtidig vet vi at den enkelte læreren har mye å si for om elever fullfører eller faller av.

 

Les mer om saken >> hioa.no

For mer informasjon om frafall i skolen, gå til artikkelen > Fråvere og fråfall i skulen, av Reidar Dale

Les temanotatet  >> Ungdom, frafall og marginalisering

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.09.2014

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)